Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Велимир ШЕЋЕРОВ

Проф. др Велимир ШЕЋЕРОВВелимир Шећеров се родио 1968. године у Београду где је завршио основну и средњу архитектонску школу. На Географском факултету у Београду стекао је диплому просторног планера, да би на истом факултету магистрирао 2002. и докторирао 2007. године.

Каријеру је започео у Удружењу урбаниста Србије где је радио 3 године, а од 1999. године је запослен на Географском факултету у Београду. У току каријере учествовао је на шест међународних пројеката, више домаћих и у три циклуса у пројектима Министарства науке Републике Србије. До сада је објавио 71 научни и стручни рад, 1 научну монографију и уредио 12 књига и 1 међународни часопис. Стручни рад се огледа кроз активно учешће у изради више од 25 просторних и урбанистичких планова свих нивоа, 7 стратегија просторног развоја општина и градова, више анализа утицаја на животну средину, стдудија и др. Био је Национални експерт УН (УН ХАБИТАТ – СИРП Програм, 2005-08.), члан Републичке комисије за доделу лиценци урбанистичким кућама (2000-03.), члан Републичке комисије за оцену просторних планова (2004-12.) и у периоду 1996.-1999. координатор Комисије за јавни увид и стручну расправу Удружења урбаниста Србије.

Један је од оснивача Асоцијације просторних планера Србије и њен председник од 2000. до 2004. године, члан председништва АППС (2004-08.), био је и члан Председништва Удружења урбаниста Србије (2000-04.) и позвани члан Савета салона урбанизма УУС. Члан је Инжењерске коморе Србије (одговорни планер, 100 0112 07). У више наврата био је координатор и председник научних и организационих одбора међународних и домаћих научно-стручних скупова, члан жирија на урбанистичким конкурсима, гостујући предавач у земљи и иностранству, координатор испред Универзитета у Београду сарадње са Техничким универзитетом у Бечу (2014-…), представник Географског факултета у Спа-це.нет мрежи (Мрежа научних институција из просторног планирања на подручју Централне и Југо-Источне Европе) (2010-….), продекан за међунардону сарадњу и привреду (2010-12) и продекан за финансије Географског факултета (2012-…) и др. Добитник је четири награде на Салону УУС, Повеље УУС, 2001. и 2005. године и Повеље АППС, 2005. године и Признања АППС са дугогодишњи рад и допринос струци 2008. године. Ванредни је професор Географског факултета у Београду.

е-пошта: app2000@eunet.rs