Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Зоран РАДОСАВЉЕВИЋ

мр Зоран РАДОСАВЉЕВИЋ, председник АППСРођен је 16.06.1966. године у Петровцу на Млави, где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је, магистрирао и докторирао на Географском факултету Универзитета у Београду, смер Просторно планирање. Специјалистичке студије из области инжењерства заштите животне средине похађао је на Техничком факултету Универзитета у Новом Саду.

Пуне две деценије запослен је у државној управи у министарствима ресорним за просторно и урбанистичко планирање.

Један је од оснивача Асоцијације просторних планера Србије, а у два мандата био је члан Председништва Асоцијације и председник Комисије за законодавство. За председника Асоцијације просторних планера Србије изабран је 2014. године.

Поседује лиценцу одговорног планера и одговорног урбанисте Инжењерске коморе Србије.

Обављао је функцију председника Управног одбора Републичке агенције за просторно планирање (2006-2009.). Представник Републике Србије у Комитету високих функционера Европске конференције министара одговорних за просторно/регионално планирање (ЦСО-ЦЕМАТ) при Савету Европе био је у периоду од 2005. до 2012. године.

Члан је Удружења урбаниста Србије и Председништва Друштва урбаниста Београда. Био је члан Савета Салона урбанизма.

Објавио је самостално или у коауторству већи број стручних и научних радова из области просторног, урбанистичког и енвајронменталног планирања. Учествовао је у изради просторних и урбанистичких планова.

Јавно је похваљиван и награђиван за професионално ангажовање.

Говори француски језик.

контакт телефон: 063/425-879

е-пошта: zoran.radosavljevic@apps.org.rs