Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Velimir ŠEĆEROV

Prof. dr Velimir ŠEĆEROVVelimir Šećerov se rodio 1968. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju arhitektonsku školu. Na Geografskom fakultetu u Beogradu stekao je diplomu prostornog planera, da bi na istom fakultetu magistrirao 2002. i doktorirao 2007. godine.

Karijeru je započeo u Udruženju urbanista Srbije gde je radio 3 godine, a od 1999. godine je zaposlen na Geografskom fakultetu u Beogradu. U toku karijere učestvovao je na šest međunarodnih projekata, više domaćih i u tri ciklusa u projektima Ministarstva nauke Republike Srbije. Do sada je objavio 71 naučni i stručni rad, 1 naučnu monografiju i uredio 12 knjiga i 1 međunarodni časopis. Stručni rad se ogleda kroz aktivno učešće u izradi više od 25 prostornih i urbanističkih planova svih nivoa, 7 strategija prostornog razvoja opština i gradova, više analiza uticaja na životnu sredinu, studija i dr. Bio je Nacionalni ekspert UN (UN HABITAT – SIRP Program, 2005-08.), član Republičke komisije za dodelu licenci urbanističkim kućama (2000-03.), član Republičke komisije za ocenu prostornih planova (2004-12.) i u periodu 1996.-1999. koordinator Komisije za javni uvid i stručnu raspravu Udruženja urbanista Srbije.

Jedan je od osnivača Asocijacije prostornih planera Srbije i njen predsednik od 2000. do 2004. godine, član predsedništva APPS (2004-08.), bio je i član Predsedništva Udruženja urbanista Srbije (2000-04.) i pozvani član Saveta salona urbanizma UUS. Član je Inženjerske komore Srbije (odgovorni planer, 100 0112 07). U više navrata bio je koordinator i predsednik naučnih i organizacionih odbora međunarodnih i domaćih naučno-stručnih skupova, član žirija na urbanističkim konkursima, gostujući predavač u zemlji i inostranstvu, koordinator ispred Univerziteta u Beogradu saradnje sa Tehničkim univerzitetom u Beču (2014-…), predstavnik Geografskog fakulteta u Spa-ce.net mreži (Mreža naučnih institucija iz prostornog planiranja na području Centralne i Jugo-Istočne Evrope) (2010-….), prodekan za međunardonu saradnju i privredu (2010-12) i prodekan za finansije Geografskog fakulteta (2012-…) i dr. Dobitnik je četiri nagrade na Salonu UUS, Povelje UUS, 2001. i 2005. godine i Povelje APPS, 2005. godine i Priznanja APPS sa dugogodišnji rad i doprinos struci 2008. godine. Vanredni je profesor Geografskog fakulteta u Beogradu.

e-mail: app2000@eunet.rs