Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Zoran RADOSAVLJEVIĆ

mr Zoran RADOSAVLJEVIĆ, predsednik APPS Rođen je 16.06.1966. godine u Petrovcu na Mlavi, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Prostorno planiranje. Specijalističke studije iz oblasti inženjerstva zaštite životne sredine pohađao je na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Pune dve decenije zaposlen je u državnoj upravi u ministarstvima resornim za prostorno i urbanističko planiranje.

Jedan je od osnivača Asocijacije prostornih planera Srbije, a u dva mandata bio je član Predsedništva Asocijacije i predsednik Komisije za zakonodavstvo. Za predsednika Asocijacije prostornih planera Srbije izabran je 2014. godine.

Poseduje licencu odgovornog planera i odgovornog urbaniste Inženjerske komore Srbije.

Obavljao je funkciju predsednika Upravnog odbora Republičke agencije za prostorno planiranje (2006-2009.). Predstavnik Republike Srbije u Komitetu visokih funkcionera Evropske konferencije ministara odgovornih za prostorno/regionalno planiranje (CSO-CEMAT) pri Savetu Evrope bio je u periodu od 2005. do 2012. godine.

Član je Udruženja urbanista Srbije i Predsedništva Društva urbanista Beograda. Bio je član Saveta Salona urbanizma.

Objavio je samostalno ili u koautorstvu veći broj stručnih i naučnih radova iz oblasti prostornog, urbanističkog i envajronmentalnog planiranja. Učestvovao je u izradi prostornih i urbanističkih planova.

Javno je pohvaljivan i nagrađivan za profesionalno angažovanje.

Govori francuski jezik.

kontakt telefon: 063/425-879

e-mail: zoran.radosavljevic@apps.org.rs