OBAVEŠTENЈE ZA ČLANOVE ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Uvaženi članovi APPS,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je na web sajtu Asocijacije prostornih planera Srbije aktivirana aplikacija “Berza poslova” koja je dostupna na adresi http://www.apps.org.rs/aktuelnosti/berza-poslova/

Ovim putem Vas pozivamo da animirate intitucije/preduzeća/organizacije u kojima ste zaposleni i poslodavce sa kojima sarađujete, da na sajtu Asocijacije oglase potrebe za kadrovima iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, i to ne samo za stalno ili zaposlenje na određeno vreme, već i za privremene i povremene poslove, stručnu praksu i druge vidove angažovanja.

Takođe, poželjno je i da sve koleginice i kolege koje traže posao uputite u ovu aktivnost Asocijacije, kako bismo zajedničkim naporima omogućili angažovanje što većeg broja prostornih i urbanih planera u struci.

Napomena:

  • Da bi ponuda posla bila predstavljena na našem sajtu, dovoljno je da tekst oglasa bude poslat na e-mail office@apps.org.rs sa naznakom: Berza poslova – Ponuda!

  • Zainteresovani pojedinci se mogu predstaviti na našem sajtu i oglasiti potrebu za angažovanjem slanjem odgovarajućeg teksta sa ličnim podacima na e-mail office@apps.org.rs sa naznakom: Berza poslova – Potražnja!

Srdačno,

Upravni odbor

Asocijacije prostornih planera Srbije

Podeli članak: