2019

PROMOCIJA KNjIGE „VRAĆANjE GRADA“

Poštovani, pozivamo vas na promociju knjige Vraćanje grada autora Denisa Ambruša i Vlatka Dusparića, koja će se održati u subotu, 8. juna 2019. godine u 16:00 časova u Sali 254 Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Promocija knjige se održava u okviru…

Održan jubilarni 10. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, Subotica – Palić 09.-11. maj 2019.

Tradicionalno, u Subotici – Paliću, od 09. do 11. maja 2019. godine, Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, u saradnji sa Javni preduzećem za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, a uz podršku Ministarstva prosvete, nauke…

XII (REDOVNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Uvažene koleginice i kolege, članovi Asocijacije prostornih planera Srbije, pozivamo Vas na XII (redovnu) Skupštinu Asocijacije prostornih planera Srbije koja će se održati u petak, 10.05.2019. u prostorijama „EKO CENTRA“ na Paliću, sa početkom u 18.30 časova. Materijal za sednicu Skupštine…

10. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE” – program rada skupa i spisak radova po sekcijama

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA – sekcije   А. PLENUMSKI RADOVI 1. PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE 2. PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PRIRODNIM I KULTURNIM DOBRIMA 3. PLANIRANJE I UPRAVLJANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE 4. ISKUSTVA U IZRADI PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA 5. RADOVI…