Svečano otvaranje i realizacija izložbe „PROSTORNO I URBANISTIČКO PLANIRANJE КOSOVA I METOHIJE”, 2. i 3. jun 2022. godine, Кosovska Mitrovica

Asocijacija prostornih planera Srbije, u suorganizaciji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Кosovskoj Mitrovici i Univerzitetom u Beogradu – Geografskim  fakultetom, u saradnji na realizaciji sa Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Кosovskoj Mitrovici i pod pokroviteljstvom Privremenog organa Opštine Кosovska Mitrovica i Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Кosovskoj Mitrovici, organizovala je izložbu „Prostorno i urbanističko planiranje Кosova i Metohije”, čije svečano otvaranje je održano 2. juna 2022. godine u holu Fakulteta tehničkih nauka u Кosovskoj Mitrovici.

Potreba da se istorija planiranja i uređenja ovog prostora sačuva od zaborava, navela je organizatore da se posvete negovanju i očuvanju kulture sećanja, stoga su u saradnji sa brojnim institucijama prikupili i sistematizovali dostupne prostorne i urbanističke planove kao i ostale stručne dokumente rađene za prostor Кosova i Metohije i njihov sažeti prikaz publikovali u tematskom Katalogu koji sadrži 56 prikaza razvrstanih u četiri kategorije: 01. Prostorni planovi – 8 prikaza,Urbanistički planovi – 18 prikaza, 03. Urbanistički projekti, konkursi i realizacije – 18 prikaza i 04. Publikacije, studije i istraživanja – 12 prikaza). Izdavači kataloga su Univerzitet u Beogradi-Geografski fakultet, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Кosovskoj Mitrovici i Asocijacija prostornih planera Srbije (Urednici: Dušan Ristić i Branko Protić; Broj strana 68; Tiraž 300 primeraka).

Predstavici Prirodno-matematičkog fakulteta i Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Кosovskoj Mitrovici, sa koordinatorima Izložbe, omogućili su da se ovaj događaj, koji neguje kultnuru sećanja i svedoči o istoriji i dobroj praksi prostornog i urbanističkog planiranja Кosova i Metohije, održi u holu Fakulteta tehničkih nauka, u Кosovskoj Mitrovici, univerzitetskom, privrednom i kulturnom centru ovog dela Srbije  i mestu okupljanja Srba na Кosovu i Metohiji.

Na izložbi su prikazani prostorni i urbanistički planovi svih nivoa kao i ostali stručni dokumenti (urbanistički projekti, realizacije, konkursi, istraživanja i publikacije) rađeni za prostor Кosova i Metohije, a poseban osvrt stavljen je na dokumente izrađene do 1999. godine. Izložbenu postavku činilo je 37 izloženih plakata.

Ovaj događaj privukao je veliku pažnju vodećih eksperata sa univerziteta, iz stručnih planerskih i urbanističkih kuća, organa uprave, stručnjaka iz oblasti prostornog planiranja, urbanizma i arhitekture, studenata kao i javnosti i medija. Svečanom otvaranju je prisustvovalo preko 100 posetilaca (predstavnici Univerziteta u Prištini sa privremnim sedištem u Кosovskoj Mitrovici, predstavnici Privremenog organa opštine Кosovska Mitrovicica, predstavnici organizatora tj. Asocijacije prostornih planera Srbije, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Prištini – Кosovskoj Mitrovici, Univerziteta u Beogradu-Geografskog fakulteta, predstavnici Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini – Кosovskoj Mitrovici, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Inženjerske komore Srbije, Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, JP Zavod za urbanizam Vojvodine, JP Zavod za urbanizam Niš, Geografskog instituta „Jovan Cvijić” SANU, Univerziteta u Beogradu-Arhitektonskog fakulteta i Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove Privremenog organa Opštine Leposavić, studenti Prirodno-matematičkog fakulteta i Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištin, kao i lokalno stanovništvo i predstavnici medija).

Na svečanom otvaranju pozdravne reči uputili su organizatori i domaćini izložbe:

 • dr Jordan Radosavljević, prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Prištini-Кosovskoj Mitrovici,
 • dr Dejan Gurešić, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Prištini-Кosovskoj Mitrovici,
 • dr Srđan Jović, v.d. dekana Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini- Кosovskoj Mitrovici
 • dr Velimir Šećerov, dekan Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
 • dr Dejan S. Đorđević, predsednik Asocijacije prostornih planera Srbije,
 • msr Dušan Ristić i msr Branko Protić, koordinatori izložbe u ime organizatora.

Nakon toga su se obratili predstavnici institucija i pojedinci:

 • Marica Mijajlović, predsednica Inženjerske komore Srbije,
 • dr Borislav Stojkov, u ime Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije,
 • mr Dragana Dunčić, pomoćnik direktora, JP Zavod za urbanizam Vojvodina,
 • mr Dejan Stojanović, JP Zavod za urbanizam Niš.

U sklopu izložbe održana su i tri tematska predavanja:

 • dr Borislav Stojkov: Izazovi gradova na Кosovu i Metohiji od 1991. do 1999. godine,
 • mr Miroljub Stanković: Planiranje opština severne Metohije 90-tih godina XX veka – Peć, Dečani, Istok i Кlina
 • emeritus dr Stevan Stanković.

Nakon svečanog otvaranja, učesnici Izložbe prisustvovali su zajedničkoj večeri koju su za saradnike obezbedili organizatori i domaćini.

Dana 3. juna 2022. godine, kao sastavni deo ovog događaja, organizovana je zajednička poseta Pećkoj  Patrijaršiji i manastiru Visoki Dečani, sa učešćem preko 40 zainteresovanih osoba.

 

DRUGI O IZLOŽBI

Video izveštaji:

Izveštaji sa otvaranja Izložbe:

 

 

 

Podeli članak: