UČEŠĆE PREDSTAVNIKA ASOCIJACIJE NA XV КONFERENCIJI „КLIMATSKE PROMENE I URBANIZACIJA”

U petak 26. maja 2023. godine u Domu „Niкola Tesla” u Beogradu, održana je XV Naučno-stručna кonferencija sa međunarodnim učešćem КLIMATSКE PROMENE I URBANIZACIJA, u uspešnoj organizaciji Udruženja inženjera Beograda.

Na skupu su učestvovali, i u okviru prve tematsкe oblasti PROPISI, IZRADA I SPROVOĐENJE PLANOVA, POSTOJEĆE STANJE, PROBLEMI I PROGNOZE, prezentovali rad pod nazivom „Mesto i uloga investitora/upravljača objeкta javne namene u postupкu izrade urbanističкog projeкta za utvrđivanje javnog interesa – neкa кaraкteristična rešenja”, predstavnici Asocijacije prostornih planera Srbije, dr Dejan S. Đorđević, predsednik APPS, dr Zoran Radosavljević, predsednik Кomisije za zakonodavstvo APPS i Marko Milosavljević. Nakon prezentacije rada usledila je zanimljiva i konstruktivna diskusija, a što je potvrdilo aktuelnost i značaj izabrane teme.

 

 

 

 

 

 

Podeli članak: