Freunde des Vereins

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

(Srpski latinica) IZVEŠTAJ I ZAKLJUČCI sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem: LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA, održanog 16-18. juna 2022. godine, na Srebrnom jezeru

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.