Freunde des Vereins

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Archiv

(Srpski latinica) Izveštaj o projektu “Uvođenje interesnih grupa i javnosti u postupak vrednovanja pri izradi SPU na životnu sredinu”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Završen je projekat “Uvođenje interesnih grupa i javnosti u postupak vrednovanja pri izradi SPU na životnu sredinu”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Prva zvanična poseta kolega iz SRL-a

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Okrugli sto “KONVERZIJA VOJNIH NEPOKRETNOSTI U FUNKCIJI RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Održana Konstitutivna sednica Upravnog i Nadzornog odbora Asocijacije prostornih planera Srbije

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Asocijacija odredila predstavnike za izradu podzakonskih akata

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) 23. Međunarodni salon urbanizma

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Radionica ‘’Urbana laboratorija’’

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Asocijaciji prostornih planera Srbije dodeljena zahvalnica

(Srpski latinica) Studijsko putovanje u Bon i Dizeldorf

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Prestala sa radom Republička agencija za prostorno planiranje

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

Wilkommen

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE Subotica – Palić, 16.-18. april 2015. godine

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) POTPISAN UGOVOR O NAUČNOJ I POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE I GEOGRAFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE I AMBERO KONSALTING PREDSTAVNIŠTVA U BEOGRADU

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Asocijacija prostornih planera Srbije poziva Vas na predavanje na temu NACIONALNA PLATFORMA GRAD BUDUĆNOSTI – AGENDA PROCESA RAZVOJA NEMAČKIH GRADOVA U PRAVCU CO2 NEUTRALNOSTI

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Asocijacija prostornih planera Srbije poziva Vas na predavanje na temu ZAŠTITA KLIME U URBANISTIČKOM PLANIRANJU U NEMAČKOJ

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) IX (REDOVNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) EKSPERTI IZ NEMAČKE ODRŽALI PREDAVANJA NA NAUČNO-STRUČNOM SKUPU “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) PROSTORNI PLANOVI PODRUČJA POSEBNE NAMENE OD 2003. DO 2013. U AP VOJVODINI

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) PREDSTAVLJEN “VODIČ ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U URBANISTIČKOM PLANIRANJU”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) ODRŽANA IX REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) ODRŽAN VIII NAUČNO-STRUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, Subotina-Palić, 16.-18. april 2015. godine

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) 2. RADIONICA ‘’KA KLASIFIKACIJI I STANDARDIZACIJI NAMENA ZEMLJIŠTA I PLANSKIH SIMBOLA’’

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) XI Međunarodni naučno-stručni skup LETNJA ŠKOLA URBANIZMA

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) PROGLAS SKUPŠTINE ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE O STANJU PROSTORNOG PLANIRANJA U SRBIJI

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) ODRŽANA VII NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM “GLOBALIZACIJA, KLIMATSKE PROMENE I EKOLOŠKI ASPEKTI ZAŠTITE PROSTORA U URBANIM SISTEMIMA”, Beograd, 21. maj 2015. godine

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) ODRŽANA PREZENTACIJA “GEOPROSTORNA REŠENJA U INŽENJERINGU, TRANSPORTU I PAMETNIM GRADOVIMA (SMART CITIES)”, Beograd, 26. maj 2015. godine

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) 3. RADIONICA ‘’KA KLASIFIKACIJI I STANDARDIZACIJI NAMENA ZEMLJIŠTA I PLANSKIH SIMBOLA’’

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) 4. RADIONICA ‘’KA KLASIFIKACIJI I STANDARDIZACIJI NAMENA ZEMLJIŠTA I PLANSKIH SIMBOLA’’

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU RADA KOMISIJE ZA STRUČNU KONTROLU PLANSKIH DOKUMENATA, KOMISIJE ZA KONTROLU USKLAĐENOSTI PLANSKIH DOKUMENATA I KOMISIJE ZA PLANOVE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANjA

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) NA SAJTU APPS AKTIVIRANA APLIKACIJA “BERZA POSLOVA”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) URBANA LABORATORIJA NA TEMU “STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U URBANISTIČKOM PLANIRANjU”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Preminuo Prof. dr Milan Punišić (1962-2015)

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) USVOJEN NOVI ZAKON O NACIONALNIM PARKOVIMA

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI ZA SUFINANSIRANJE IZRADE URBANISTIČKIH PLANOVA

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) PRVA EKOLOŠKA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM “SMEDEREVO EKOLOŠKI GRAD”, Smederevo, 9-10. decembar 2015. godine

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) 24. MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) ZAVRŠNA KONFERENCIJA GIZ PROJEKTA “UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM NA NIVOU LOKALNIH SAMOUPRAVA U SRBIJI”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) OBAVEŠTENЈE ZA ČLANOVE ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) URBANA LABORATORIJA NA TEMU “UČEŠĆE JAVNOSTI U URBANISTIČKOM PLANIRANJU”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) VI Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: U SUSRET EVROPSKIM INTEGRACIJAMA, Vršac, 02. – 04. jun 2016.

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) VI Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: U SUSRET EVROPSKIM INTEGRACIJAMA, Vršac, 02. – 04. jun 2016. – II obaveštenje

Leider ist der Eintrag nur auf English, Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) X (REDOVNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) VI Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: U SUSRET EVROPSKIM INTEGRACIJAMA, Vršac, 02. – 04. jun 2016. – III obaveštenje

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Digitalni centralni registar planskih dokumenata Srbije je pušten u rad

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) ODRŽANA X REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Pravilnik o standardizaciji klasifikacije namena zemljišta i planskih oznaka u prostornim i urbanističkim planovima koji se donose na lokalnom nivou

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) EKOLOŠKA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „SMEDEREVO EKOLOŠKI GRAD“

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) IZBORI ZA ČLANOVE SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) PRIZNANJE GEOGRAFSKOM FAKULTETU NA 25. MEĐUNARODNOM SALONU URBANIZMA

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Poziv za iskazivanje zainteresovanosti gradova i opština za učešće u realizaciji pilot projekata urbane komasacije

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) IX Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE“ Subotica – Palić, 11-13. maj 2017. godine

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PLANSKOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) KONFERENCIJA UN HABITAT III, KITO, EKVADOR, 2016.

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) In memoriam: Branislav KRSTIĆ (1922-2016)

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) IX Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE“ – I informacija

Leider ist der Eintrag nur auf English, Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) II informacija sa Programom rada IX Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE“

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Spisak radova po sekcijama na IX Naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE“

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) APPS PRIKUPLJA FOTOGRAFIJE ZA POTREBE PUBLIKACIJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) ASOCIJACIJI PROSTORNIH PLANERA SRBIJE DODELJENA PLAKETA

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) SVEČANOST POVODOM OBELEŽAVANJA 20 GODINA POSTOJANJA I RADA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) SVEČANO OBELEŽENI JUBILEJI PROSTORNOG PLANIRANJA U SRBIJI

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) NA 26. SALONU URBANIZMA ASOCIJACIJI PROSTORNIH PLANERA SRBIJE DODELJENO PRIZNANJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Poziv na promociju knjige “STRUKA U POKRETU, TRAG U VREMENU | ANSWERS”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) APPS na multikongresu Serbian Visons 2017

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) XI (IZBORNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Objavljen Nacrt Zakona o izmеnama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) VII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“, Trebinje, Republika Srpska, BiH, 19. i 20. april 2018. godine

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) VII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“, Trebinje, Republika Srpska, BiH, 18. – 20. april 2018. godine

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) OTVORENI OKRUGLI STO “GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) 2. OTVORENI OKRUGLI STO “URBANA MOBILNOST – MOGUĆNOSTI VELIKIH I MANJIH GRADOVA SRBIJE”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Održan VII naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“, u Trebinju, Republika Srpska, BiH, 18. – 20. april 2018. godine

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) 4. OTVORENI OKRUGLI STO „INDUSTRIJA, PREDUSLOV EKONOMSKE ODRŽIVOSTI GRADOVA SRBIJE – društveni izazovi proizvodnje u visoko-urbanizovanim sredinama“

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) 5. OTVORENI OKRUGLI STO “UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA GRADOVE SRBIJE U BUDUĆNOSTI”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Javna rasprava o Predlogu Strategije održivog i integralnog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) 6. OTVORENI OKRUGLI STO “URBANA FIZIONOMIJA I PITANJA MORFOGENEZE”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) ASOCIJACIJI PROSTORNIH PLANERA SRBIJE DODELJENA POVELJA

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) 10. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) 10. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) ASOCIJACIJI PROSTORNIH PLANERA SRBIJE DODELJENA ZLATNA PLAKETA

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) 10. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE” – program rada skupa i spisak radova po sekcijama

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) XII (REDOVNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Održan jubilarni 10. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, Subotica – Palić 09.-11. maj 2019.

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) PROMOCIJA KNjIGE „VRAĆANjE GRADA“

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: PROSTORNE INTEGRACIJE“, Herceg Novi, Crna Gora, 23. i 25. april 2020. godine

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: PROSTORNE INTEGRACIJE“, Herceg Novi, Crna Gora, 23. i 25. april 2020. godine

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Odložen VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: PROSTORNE INTEGRACIJE“

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANjU I UREĐENjU PROSTORA I NASELjA: PROSTORNE INTEGRACIJE“

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) REGISTRACIJA ZA VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANjU I UREĐENjU PROSTORA I NASELjA: PROSTORNE INTEGRACIJE“

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) JAVNI UVID U NACRT PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) XIV (IZBORNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) ODRŽANA XIV (IZBORNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) 11. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) IN MEMORIAM PROF. DR PETAR MITKOVIĆ

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) XV (REDOVNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) 11. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE” – program Skupa

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Promena lokacije otvaranja 11. naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) ODRŽANA XV (REDOVNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Održan 11. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, Vršac, 28-30. oktobar 2021. godine

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) 30. MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) ODRŽANI “SUSRETI PROSTORNIH PLANERA SRBIJE – 2021″

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) ZVANIČNA POSETA I RADNI SASTANAK U DEKANATU GEOGRAFSKOG FAKULTETA

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) IX naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA”, Srebrno jezero, 16 – 18. jun 2022. godine

Leider ist der Eintrag nur auf English, Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU КONCEPTA POLITIКE O REFORMI E-PROSTORA – КONCEPT POLITIКE O REFORMI PROSTORNOG I URBANISTIČКOG PLANIRANJA U REPUBLICI SRBIJI

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Produžen rok za slanje apstrakata – IX naučno-stručni skup „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA”, Srebrno jezero, 16 – 18. jun 2022. godine

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) POZIV ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI „PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE KOSOVA I METOHIJE“

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) NACIONALNI URBANI FORUM, BEOGRAD, 11. I 12. APRIL 2022. GODINE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) ODRŽANA SEDNICA NAUČNOG ODBORA IX NAUČNO-STRUČNOG SKUPA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) IZLOŽBA „PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE KOSOVA I METOHIJE“, Kosovska Mitrovica, 02-03. jun 2022. godine

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Dvodnevni samit o zelenoj energiji: Hawkeye Decarbonization Summit 2022

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) NACRT REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA AP VOJVODINE 2021-2035. GODINE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) IX naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOКALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA”, Srebrno jezero, 16 – 18. jun 2022. godine (II informacija)

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Uučešće Asocijacije prostornih planera Srbije na 18. LETNJOJ ŠKOLI URBANIZMA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) IZLOŽBA „PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE KOSOVA I METOHIJE“ – poziv na svečano otvaranje

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Svečano otvaranje i realizacija izložbe „PROSTORNO I URBANISTIČКO PLANIRANJE КOSOVA I METOHIJE”, 2. i 3. jun 2022. godine, Кosovska Mitrovica

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) XVI (REDOVNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) IX naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOКALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA”, Srebrno jezero, 16 – 18. jun 2022. godine – program Skupa

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Održana XVI (redovna) Skupština Asocijacije prostornih planera Srbije

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Održan IX naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOКALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA”, Srebrno jezero, 16 – 18. jun 2022. godine

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) IZVEŠTAJ I ZAKLJUČCI sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem: LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA, održanog 16-18. juna 2022. godine, na Srebrnom jezeru

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Poziv na svečanu proslavu jubileja 45 godina od osnivanja studijskog programa Prostorno planiranje na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i 25 godina od osnivanja APPS

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Održana proslava jubileja 25 godina od osnivanja APPS i 45 godina studijskog programa Prostorno planiranje

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) OКRUGLI STO / RAZGOVOR – Neprolazna prošlost: 90 godina od rođenja prof. dr Dimitrija Perišića, O PROSTORNOM PLANIRANJU – NEКADA I DANAS, 23. decembar 2022. godine u 12.00 časova, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Studentski trg 3/III

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Održan OКRUGLI STO / RAZGOVOR – Neprolazna prošlost: 90 godina od rođenja prof. dr Dimitrija Perišića, O PROSTORNOM PLANIRANJU – NEКADA I DANAS

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.