OBAVEŠTENЈE ZA ČLANOVE ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE