Friends of Association

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

(Srpski latinica) IZVEŠTAJ I ZAKLJUČCI sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem: LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA, održanog 16-18. juna 2022. godine, na Srebrnom jezeru

Sorry, this entry is only available in Српски ћирилица and Srpski latinica.