Визија, мисија, циљеви

Асоцијација просторних планера Србије је нестраначко, струковно, невладино и непрофитно удружење основано на неодређено време ради оставривања циљева у области просторног и урбанистичког планирања, уређења, коришћења и заштите простора.

Циљеви Асоцијације су:

 1. окупљање, струковно и стручно организовање просторних планера, односно стручних институција, које се баве делатношћу просторног и урбанистичког планирања, ради остваривања заједничких интереса;
 2. афирмација трајно хуманих стручних и научних аспеката просторног и урбанистичког планирања, уређења и заштите простора и унапређења животне средине;
 3. унапређење политике урбанизације и просторног развоја, у складу са демократски утврђеним друштвеним потребама;
 4. развој делатности просторног и урбанистичког планирања и унапређење организационих и кадровских основа за развој делатности;
 5. заштита хуманих и просторних вредности, рационално коришћење простора и заштита природне и градитељске баштине;
 6. развијање и промоција стручних и научних основа планирања, развој информационих и документационих система од интереса за планирање и развој и афирмација савремених техника планирања;
 7. унапређење образовања и оспособљавање нових стручних кадрова и усавршавање постојећих стручних кадрова у области просторног и урбанистичког планирања;
 8. заштита и афирмација професионалних интереса и стручног и професионалног статуса чланова Асоцијације;
 9. размена стручних, научних, методолошких и практичних искустава кроз развијање организованог информисања чланова и шире стручне јавности;
 10. развијање сарадње са сродним организацијама, односно асоцијацијама и удружењима у Србији и иностранству;
 11. размена искустава просторних планера, чланова Асоцијације, међусобно, и са представницима других струка;
 12. регистровање активности чланова Асоцијације на пољу стручног, научног и друштвеног деловања у области просторног и урбанистичког планирања, и додела одговарајућих награда и признања за успешна достигнућа.