Бранко ПРОТИЋ, заменик председника АППС

Branko_Protić

Бранко Протић, рођен је 1989. године у Кикинди где је завршио основну школу и гимназију. Основне и мастер студије завршио на Универзитету у Београду – Географском факултету на смеру Просторно планирање.

Од априла 2017. године запослен је на Географском факултету, а у звање асистента за ужу научну област Просторно планирање изабран је 2019. године.

Као аутор и коаутор објавио је преко 20 научних и стручних радова и учествовао на више конференција и научно-стручних скупова у земљи и иностранству. Радио је на изради више планских докумената, пројеката и студија из области просторног планирања, заштите животне средине и туризма.

Учествовао је у координацији и организацији десет научно-стручних скупова са међународним учешћем у организацији Асоцијације просторних планера Србије и Географског факултета. Године 2017. додељена му је Годишња награда Асоцијације просторних планера Србије за афирмасање и унапређење струке. У периоду од 2017. до 2021. био је члан Управног одбора АППС.

контакт телефон: 060 4615017

e-mail: brankoprotic@apps.org.rs; branko.protic@gef.bg.ac.rs