Дејан С. ЂОРЂЕВИЋ, председник АППС

DSDJ_2022_04_11Др Дејан С. Ђорђевић, рођен је 1969. године у Смедеревској Паланци, где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао, магистрирао и докторирао на Географском факултету Универзитета у Београду, на смеру за Просторно планирање.

Више од 25 година радног искуства у области просторног и урбанистичког планирања, планирања и програмирања јавне инфраструктуре и уређивања грађевинског земљишта, локалног економског развоја итд. Поседује лиценце одговорног планера и одговорног урбанисте за руковођење израдом урбанистичких планова.

Самостално или у коауторству објавио 39 научно-стручних радова, уредник три Зборника са научно-стручног скупа са међународним учешћем. Има звање научног сарадника у области: техничко-технолошке науке – архитектура и урбанизам.

У АППС у ранијем периоду, члан председништва (два мандата), управног одбора (један мандат), председник Комисије за информатику (три мандата) и члан Комисије за унапређење струке (један мандат). Члан Удружења урбаниста Србије од 1996. године, и у ранијем периоду члан Комисије за унапређење информатичких технологија (један мандат).

Запослен у Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије.

У слободно време бави се планинарством.

контакт телефон: 064/830-4019

е-пошта: dsdjordjevic@apps.org.rs