Драгослав ПАВЛОВИЋ, члан НО АППС

DSDJ_2022_04_11Драгослав Павловић се родио 1959. године у Београду, у Обреновцу је завршио основну школу и гимназију. На Природно-математичком факултету у Београду 1983.године стекао је диплому просторног планера, да би на истом факултету специјализирао 1985. године. Каријеру је започео у Југословенском институту за урбанизам и становање (ЈУГИНУС) и у Институту за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС), где је радио око две године, а од 1987. године је запослен у Урбанистичком заводу Београда.

Стручни рад се огледа кроз активно учешће у изради и руковођењу више просторних и урбанистичких планова свих нивоа. Члан је републичке комисије за оцену просторних планова (2014) и члан општинских планских комисија Обреновца (раније), Књажевца и Богатића..

Један је од оснивача и члан Асоцијације просторних планера Србије и заменик председника од 2000. до 2004. године, члан председништва АППС (2004-08.). Члан је Удружења урбаниста Србије, Друштва урбаниста Београда и Инжењерске коморе Србије (одговорни планер, одговорни урбаниста). Добитник је друге награде на 16. Салону УУС у категорији Планови генералне регулације и Признања АППС са дугогодишњи рад и допринос струци 2008. године.

Запослен је у Урбанистичком заводу Београда, ЈУП, у својству водећег планера у сектору за стратешко планирање. За заменика председника Асоцијације просторних планера Србије поново је изабран 2014. године.

е-пошта: dragoslav.pavlovic@urbel.com
тел: 064/1107328, 011/3331644