Милица МАКСИЋ, председник НО АППС

др Милица МАКСИЋ, председник НО АППСДр Милица Максић Мулалић рођена је 1980. године у Нишу. Дипломирала је 2004. године на Архитектонском одсеку Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, као студент генерације и најбољи студент сваке школске године. Магистрирала је 2008. и докторирала 2012. године на Архитектонском факултету у Београду у области архитектуре и урбанистичког планирања.

Има научно звање виши научни сарадник. Ауторка је две научне монографије и 68 публикација (поглавља, радова објављених у часописима и зборницима са међународних и националних научних скупова). Њена истраживачка интересовања су првенствено усмерена на институционални оквир планирања и просторног развоја и различите механизме управљања.

У оквиру професионалних активности у “ЈП Завод за урбанизам Ниш” у којем је запослена, радила је на изради више од 30 просторних и урбанистичких планова и студија као руководилац израде, члан синтезног и члан стручног тима. Има лиценце одговорног планера и одговорног урбанисте. Учествовала је у изради међународних пројеката и планова које су финансирали и подржали UN Habitat, European Progres, Europe Aid и GIZ/Ambero/Icon consulting group.

Активни је члан Асоцијације просторних планера Србије, у оквиру које је обављала функцију председника Надзорног одбора (2014-2018 и 2021-данас) и члана Надзорног одбора (2018-2021). У Инжењерској комори Србије била је члан Суда части (2018-2019). Члан је и Удружења урбаниста Србије.

Члан је Комисије Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за стручну контролу регионалних просторних планова и просторних планова подручја посебне намене, Комисије Министарства за стручну контролу урбанистичких пројеката, као и комисија за планове јединица локалних самоуправа као представник Министарства.

E-пошта: mmaxic@gmail.com