Мирослав МАРИЋ, члан УО АППС

Мирослав МАРИЋ, члан НО АППСМирослав Марић рођен је 1974. године у Београду. Дипломирао је 2000. године на Географском факултету Универзитета у Београду, смер за Просторно планирање.

Од 2000. године запослен је у Институту за путеве а.д. Београд на месту стручног сарадника-водећег пројектанта у одељењу за заштиту животне средине, ангажован је на пословима координације планске и техничке документације на правцима коридора X и XI и обилазнице Београда. Министарсво за капиталне инвестиције 2005. године проглашава га ескепертом у области животне средине. Учествовао је на изради више планских и урбанистичких докумената и Стратешких процена утицаја на животну средину.

Од 2007 до 2011. године обављао је функцију заменика председника Асоцијације просторних планера Србије, а од 2011 до 2014 био је председник. Са АППС учествовао је на више домаћих и међунарнодних пројекта у области просторног планирања и заштите животне средине. Координирао је научно-стручним скуповима у организацији АППС. Као председник АППС објавио је више стручних зборника и монографија. Као аутор и коаутор објавио је неколико научно-стручних радова на тему просторног планирања, инфраструктуре и заштите животне средине.

Живи и ради у Београду ожењен и отац двоје деце.

контакт телефон: 063/598929
е-пошта: misamaric@apps.org.rs