Ненад КРЧУМ, члан НО АППС

Nenad KrcumMр НЕНАД КРЧУМ, дипломирани просторни планер рођен 1964. у Смедереву.
Основно и средње образовање– смер Просторно планирање, стечено у Смедереву.
Студије на Географском факултету Универзитета у Београду – смер Просторно планирање – завршио 1988. године а магистарске 2010. године.
Дугогодишња каријера на руководећим местима у граду Смедереву и широким спектром интересовања из области планирања, уређења и реализације инвестиција на грађевинском земљишту.
Посебна интересовања су управо у области имплементације планова и координације: планирање, пројектовање, извођење.

Тренутно запослен у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда, на месту координатор служби за планирање и организациону припрему.

Добитник многобројних стручних признања и награда.