Урош РАДОСАВЉЕВИЋ, члан УО АППС

Radosavljevic_Uros (1)Урош Радосављевић (1972) докторирао (2015) и дипломирао (1999) на Универзитету у Београду Архитектонски факултет, специјализирао Јавну управу и управљање градом (2003) и магистрирао Урбани менаџмент и развој (2005) на Институту за становање и студије урбаног развоја на Еразмус Универзитету у Ротердаму, Холандија. Гостује на Факултету за урбано и регионално планирање Аjова Универзитета, САД (2011), на Алгерo Универзитету у Сасариjу (2013), Универзитету Г. д’Анунцио из Пескаре (2017), Универзитету Сапиенца из Рима (2018) и на Политехници у Барију (2019), у Италији.

Професионални и наставни рад усмерен је на урбани менаџмент, управљање, просторно и урбанистичко планирање, урбани дизајн и архитектонско пројектовање и едукацију архитеката, урбаниста и планера. Запослен на Архитектонском факултету у Београду на Департману за урбанизам (од 1999), руководилац је студијског програма Мастер Интегрални урбанизам (од 2021) и руководилац сарадње са Универзитета у Београду-Архитектонски факултет између Ајова Универзитета у Ајови, САД и Универзитета у Београду (од 2019). Уводи у наставу предмете Урбани менаџмент, Урбане функције – Јавне службе и Урбану мобилност (од 2009), Интегрални урбани дизајн (од 2017), Управљање градом – урбани менаџмент, Урбани дизајн: мобилност и јавне службе (од 2021). Сарадње које остварује са међународним организацијама, националним министарствима и локалним градским и општинским управама повезује са едукативним и истраживачким радом на Архитектонском факултету у Београду. Гостује на Департману за техничке науке Државног универзитета у Новом Пазару (од 2019) и на Одсеку за просторно планирање Универзитет у Београду Географски факултет (акредитација 2021). Члан jе Америчког удружења планера, Асоцијације просторних плaнерa Србије и Удружења урбаниста Србије (члан председништва 2008-2013). Члан је комисија за планове општина и градова у Р. Србији. Одржао је низ предавања по позиву у земљи и иностранству и медијски је ангажован на популаризацији планирања и урбанизма (Емисија Урбанистичко планирање Београда у 19. веку Образовно-научни програм РТСа). Поседује лиценце одговорног урбанисте и одговорног пројектанта.

Научно-стручни рад остварује учешћем у међународним и националним научно-истраживачким пројектима УН ХАБИТАТ-а, ФП6 ЕУ, и на 2 пројекта Министарства просвете, наукe и технолошког развоја Р. Србије. Руководи израдом Плана за туристичко активирање Голубачке тврђаве и Интегралним планом за активирање сеоског туризма источне Србије на Архитектонском факултету у Београду у оквиру ГИЗ пројекта Општински економски развој у Подунављу. Члан је у научним одборима међународних и домаћих научних скупова, рецензент реномираних међународних (WOS) и домаћих научниh часописa.

Уредник је научних монографија, аутор научних радова међународног и националног значаjа у 12 поглавља у монографијама, 12 радова у часописима (6 на WOS) и 20 радова са конференција. Члан je Издавачког савета Института за архитектуру и урбанизам Србије ИАУС (од 2020).

Aутор је на 5 урбанистичких студија, 18 просторних, урбанистичких и регулационих планова општина, члан тима за Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године, 4 урбанистичка пројекта, 4 архитектонска идејна и главна пројекта и 10 урбанистичко-архитектонских конкурса.

Добитник је 15 награда и признања за стручни рад на међународним салонима урбанизма, архитектуре и на конкурсима и 3 у својству ментора студентских радовa.

E-mail: yros@arh.bg.ac.rs