Јелена ЗДРАВКОВИЋ, члан УО АППС

Jelena Zdravkovic - fotografija

Рођена је 1982. године у Врању, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Географском факултету Универзитета у Београду, смер просторно планирање.

Од 2008. године запошљена у ЈП Урбанизам и изградња града Врања као самостални просторни планер. Ради на пословима просторног и урбанистичког планирања. Поседује лиценцу одговорни планер од 2014. године.

– Учествовала на изради Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Првонек;

– Учествовала на изради Просторног плана Града Врања из 2011. године;

– Руководилац на изради Просторног плана града Врања, усвојеног 2018. године;

– Руководилац на изради Просторног плана општине Трговиште;

– Сарадник на изради Просторног плана општине Љиг, ангажована од стране ИАУС-а.

 

Сарадник на изради великог броја урбанистичких планова:

– ПГР Зоне 4 у Врању;

– ПГР Врањске Бање и Измена и допуна ПГР Врањске Бање;

– ПДР Регионалног центра за управљање отпадом Метерис Врање;

– ПДР за насеље Рашка у Врању;

– ПДР у насељу Суви Дол у Врању;

– ПДР привредно – радне зоне Бунушевац 4 у Врању;

– ПДР система за пречишћавање отпадних вода у Врању;

– ПДР у насељу Горњи Асамбаир 2 у Врању;

– ПДР централне зоне скијалишта Бесна Кобила;

– ПДР Александровачког језера;

– ПДР самосталне обостране смакнуте бензинске станице „Левосоје“;

– ПДР Доњи Асамбаир 1 у Врању;

– ПДР за изградњу ТС 400/110 kV „Врање 4“ КО Доње Требешиње, град Врање;

– ПДР привредно-радне зоне „Бунушевац“ у Врању итд.

Учествује на изради урбанистичко-техничке документације (урбанистичких пројеката и пројеката препарцелације).

Члан Комисије за планове Општине Сурдулица;

Члан Регионалног одбора Инжењерске коморе Србије Регионалног центра Ниш;

Члан Већа Матичне секције просторних планера Инжењерске коморе Србије Регионалног центра Ниш;

Члан управног одбора Асоцијације просторних планера Србије;

Члан радног тела Скупштине Асоцијације просторних планера Србије.

 

Контакт подаци:

e-mail: jelena.dzipkovic@hotmail.rs

бр. тел. 0648198616