Публикације са научно-стручних скупова

Ужице, Златибор 2001.

Научно-стручни скуп

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА

Зборник радова

Уредници:

Велимир Шећеров

Милан Пејић

Београд, мај 2001.

378 стр. – тираж 300

711.1:352.078(082)

711.4:352.078(082)

COBISS-ID 91323148

Суботица, Палић 2001.

Научно-стручни скуп

ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Зборник радова

Уредници:

Др Дејан Филиповић

Др Дејан Ђорђевић

Др Стеван Станковић

Београд, новембар 2001.

431 стр. – тираж 300

504.05/.06 (082)

504.03.000.34 (082)

COBISS-ID 94443020

Обреновац 2003.

Научно-стручни скуп

БЕОГРАД И ЊЕГОВ РЕГИОН

Зборник радова

Уредник:

Др Борислав Стојков

Београд, 2003.

371 стр. – тираж 500

911.375(497.111)(082)

711.434(497.111)(082)

711.2(497.11)(082)

ISBN 86-82657-31-7

COBISS.SR-ID 106342924

Суботица, Палић 2003.

Други научно-стручни скуп

ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Зборник радова

Уредници:

Др Стеван Станковић

Др Дејан Филиповић

Мр Велимир Шећеров

Београд, октобар 2003.

416 стр. – тираж 500

502.15(497.11+497.16)(082)

502.1(082)

ISBN 86-82657-33-3

COBISS.SR-ID 109446924

Ужице, Златибор 2004.

Други научно-стручни скуп

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА

– СТРУЧНА ПИТАЊА –

Зборник радова

Уредници:

Зоран Радосављевић

Мр Велимир Шећеров

Милан Пејић

Београд, мај 2004.

422 стр. – тираж 500

711.1:352.078(082)

711.4:352.078(082)

ISBN 86-82657-38-4

COBISS.SR-ID 114409996

Ужице, Златибор 2004.

Други научно-стручни скуп

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА

– ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ –

Зборник радова

Аутори:

Др Борислав Стојков и др.

Београд, мај 2004.

175 стр. – тираж 500

711.1:352.078(082)

711.4:352.078(082)

ISBN 86-82657-37-6

COBISS.SR-ID 114412044

Суботица, Палић 2005.

Трећи научно-стручни скуп

ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Зборник радова

Уредници:

Др Дејан Филиповић

Др Стеван Станковић

Мр Велимир Шећеров

Београд, април 2005.

584 стр. – тираж 500

502.1(082)

ISBN 86-82657-53-8

COBISS.SR-ID 121686796

Лозница, Бања Ковиљача 2006.

Научно-стручни скуп

ПЛАНИРАЊЕ, УРЕЂЕЊЕ, ЗАШТИТА

– БАЊСКА И КЛИМАТСКА МЕСТА СРБИЈЕ –

Зборник радова

Уредници:

Др Стеван Станковић

Др Богдан Лукић

Београд, април 2006.

555 стр. – тираж 300

711.455(497.11)(082)

615.83(497.11)(082)

ISBN 86-85657-61-9 (GF)

COBISS.SR-ID 130009356

Суботица, Палић 2007.

Четврти научно-стручни скуп

ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Зборник радова

Уредници:

Др Дејан Филиповић

Др Стеван Станковић

Мр Велимир Шећеров

Београд, април 2007.

566 стр. – тираж 500

502.1(082)

ISBN 978-86-82657-54-4 (GF)

COBISS.SR-ID 139408140

Суботица, Палић 2009.

Пети научно-стручни скуп са међународним учешћем

ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Зборник радова

Уредници:

Др Дејан Филиповић

Др Богдан Лукић

Др Велимир Шећеров

Београд, април 2009.

645 стр. – тираж 300

502.1(082)

ISBN 978-86-87857-00-1 (APPS)

COBISS.SR-ID 157318156

Ивањица 2010.

Трећи научно-стручни скуп са међународним учешћем

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА

Зборник радова

Уредници:

Др Велимир Шећеров

Др Богдан Лукић

Зоран Радосављевић

Мирослав Марић

Београд, мај 2010.

616 str. – tiraž 300

711.1:352.078(082)

711.4:352.078(082)

ISBN 978-86-87857-02-5 (APPS)

COBISS.SR-ID 175341580

Суботица, Палић 2011.

Шести научно-стручни скуп са међународним учешћем

ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Зборник радова

Уредници:

Др Дејан Филиповић

Др Велимир Шећеров

Др Богдан Лукић

Београд, март 2011.

406 стр. – тираж 300

502.1:711(082)

ISBN 978-86-87857-03-2 (APPS)

COBISS.SR-ID 182684940

Ужице, Златибор 2012.

Четврти научно-стручни скуп са међународним учешћем

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА

– ГРАДОВИ У XXИ ВЕКУ –

Зборник радова

Уредници:

Др Велимир Шећеров

Мр Зоран Радосављевић

Мр Александар Ђорђевић

Мирослав Марић

Београд, март 2012.

666 стр. – тираж 300

711.1:352.078(082)

ISBN 978-86-82657-97-2 (GF)

COBISS.SR-ID 189609228

Суботица, Палић 2013.

Седми научно-стручни скуп са међународним учешћем

ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Зборник радова

књига I

Уредници:

Др Мирољуб Милинчић

Др Дејан Филиповић

Др Велимир Шећеров

Мирослав Марић

Београд, април 2013.

476 стр. – тираж 300

502.1:711(082)

ISBN 978-86-6283-005-0 (APPS)

COBISS.SR-ID 197576204

Суботица, Палић 2013.

Седми научно-стручни скуп са међународним учешћем

ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Зборник радова

књига II

Уредници:

Др Мирољуб Милинчић

Др Дејан Филиповић

Др Велимир Шећеров

Мирослав Марић

Београд, април 2013.

639 стр. – тираж 300

502.1:711(082)

ISBN 978-86-6283-006-7 (APPS)

COBISS.SR-ID 197579276

Ужице, Златибор 2014.

Пети научно-стручни скуп са међународним учешћем

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА

– УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ –

Зборник радова

Уредници:

Др Богдан Лукић

Мр Зоран Радосављевић

Мр Александар Ђорђевић

Мирослав Марић

Београд, април 2014.

656 стр. – тираж 300

711.1:352.078(082)

711.1:352.078(082)

ISBN 978-86-6283-013-5 (APPS)

COBISS.SR-ID 206336012

Суботица, Палић 2015.

Осми научно-стручни скуп са међународним учешћем

ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Зборник радова

Уредници:

Др Дејан Филиповић

Др Велимир Шећеров

Мр Зоран Радосављевић

Београд, април 2015.

722 стр. – тираж 300

502.1:711(082)

ISBN 978-86-6283-023-4 (APPS)

COBISS.SR-ID 214407692

Вршац 2016.

Шести научно-стручни скуп са међународним учешћем

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА

– У СУСРЕТ ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА –

Зборник радова

Уредници:

Др Дејан Филиповић

Др Велимир Шећеров

Мр Зоран Радосављевић

Београд, јун 2016.

585 стр. – тираж 130

711.1:352.078(082)(0.034.2)

711.4:352.078(082)(0.034.2)

ISBN 978-86-6283-040-1 (APPS)

COBISS.SR-ID 223802636

Суботица, Палић 2017.

Девети научно-стручни скуп са међународним учешћем

ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Зборник радова

Уредници:

Др Дејан Филиповић

Др Велимир Шећеров

Др Славољуб Драгићевић

Др Зоран Радосављевић

Београд, мај 2017.

536 стр. – тираж 300

502.1:711(082)

ISBN 978-86-6283-051-7 (APPS)

COBISS.SR-ID 233392140

Требиње, 2018.

Седми научно-стручни скуп са међународним учешћем

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА

– ГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА –

Зборник радова

Уредници:

Др Дејан Филиповић

Др Даница Шантић

Мирослав Марић

Требиње, април 2018.

719 стр. – тираж 300

711.1:352.078(082)

711.4:352.078(082)

ISBN 978-86-6283-061-6 (GF)

COBISS.SR-ID 261349388

Trebinje 2018 korica002

Суботица, Палић 2019.

Десети научно-стручни скуп са међународним учешћем

ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Зборник радова

Др Дејан Филиповић

Др Велимир Шећеров

Др Богдан Лукић

Др Урош Радосављевић

Мирослав Марић

Београд, мај 2019.

535 стр. – тираж 300

502.1:711(082)

ISBN 978-86-6283-074-6 (APPS)

COBISS.SR-ID 276144908

Palic 2019 korica001

Херцег Нови/Београд (online) 2020.

Осми научно-стручни скуп са међународним учешћем

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА

– ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ –

Зборник радова

Уредници:

Др Александар Ђорђевић

Др Дејан Филиповић

Мирослав Марић

Београд, новембар 2020.

450 стр. – тираж 400

711.1:352.078(082)

711.4:352.078(082)

ISBN 978-86-6283-097-5 (GF)

COBISS.SR-ID 28725257

2020 APPS ZBORNIK

Вршац 2021.

Једанаести научно-стручни скуп са међународним учешћем

ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Зборник радова

Уредници:

Др Дејан Филиповић

Др Велимир Шећеров

Др Дејан С. Ђорђевић

Београд, октобар 2021.

475 стр. – тираж 300

502.1:711(082)

ISBN 978-86-6283-115-6

COBISS.SR-ID 49078793

KORICA ZBORNIK 2021_bordo_final_bp

Сребрно језеро 2022.

Девети научно-стручни скуп са међународним учешћем

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА 

Зборник радова

Уредници:

Др Велимир Шећеров

Др Дејан С. Ђорђевић

Др Зоран Радосављевић

Др Марија Р. Јефтић

Београд, јун 2022.

525 стр. – тираж 200

711.1:352.078(082)

711.4:352.078(082)

ISBN 978-86-6283-125-5 (GF)

COBISS.SR-ID 68828681

Korica Zbornik _Lokalna samouprava 2022 sa cajtnama.indd

Нови Пазар 2023.

Дванаести научно-стручни скуп са међународним учешћем

ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Зборник радова

Уредници:

Др Дејан Филиповић

Др Велимир Шећеров

Др Дејан С. Ђорђевић

Београд, октобар 2023.

432 стр. – тираж 300

502.1:711(082)

ISBN 978-86-6283-142-2 (GF)

COBISS.SR-ID 126302985