Завршен је пројекат „Увођење интересних група и јавности у поступак вредновања при изради СПУ на животну средину“