Одржана Конститутивна седница Управног и Надзорног одбора Асоцијације просторних планера Србије

Прва (конститутивна) седница Управног и Надзорног одбора Асоцијације просторних планера Србије одржана је 11. јула 2014. године у просторијама Географског факултета Универзитета у Београду.

На седници су верификовани мандати новог руководства Асоцијације (за период 2014-2017.) изабраног на Скупштини Асоцијације одржаној 4. априла 2014. године на Златибору и конституисани су органи АППС (Управни одбор и Надзорни одбор).

Изабрани су заменик председника Асоцијације (Драгослав Павловић, дипл. пр. планер), секретар Управног одбора (Душан Момчиловић, дипл. инж. арх.) и председник Надзорног одбора (др Милица Максић, дипл. инж. арх.).

Утврђене су приоритетне активности УО и НО до краја 2014. године и формиране радне групе за реализацију истих (припрема новог Wеб сите; мапирање потенцијала/ресурса АППС; међународна сарадња и др.).

Разматране су и друге планиране активности: иницијатива за формирање Савета струковних организација; потреба иновирања општих аката АППС; припрема осмог научно-стручног скупа са међународним учешћем „Планска и нормативна заштита простора и животне средине“ који ће се одржати 2015. године на Палићу; унапређење визуелног идентитета Асоцијације и др.

Слике могу да се преузму са http://www.apps.org.rs/noname-1.html

Подели чланак: