Примeдбe, прeдлoзи и сугeстиje нa Нaцрт Зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи

Обавештавамо чланове Асоцијације просторних планера Србије да је 20. августа 2014. године завршена јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи.

Примедбе, предлози и сугестије на Нацрт закона које је Асоцијација доставила Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре могу се погледати овде.

Захваљујемо се свим својим члановима који су активно учествовали у јавној расправи.

Управни одбор

Асоцијације просторних планера Србије

Слике могу да се преузму са   http://www.apps.org.rs/noname-2.html

Подели чланак: