2015.

УРБАНА ЛАБОРАТОРИЈА НА ТЕМУ „УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ У УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ“

Представници Асоцијације просторних планера Србије (АППС) учествовали су у раду Урбане лабораторије на тему „Учешће јавности у урбанистичком планирању“, коју су организовали Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и GIZ/Ambero-ICON у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО). Урбана лабораторија…

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГИЗ ПРОЈЕКТА „УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА ЗЕМЉИШТЕМ НА НИВОУ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА У СРБИЈИ“

Представници АППС присуствовали су Завршој конференција ГИЗ пројекта „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији“ -урбани модул. Завршна конференција је одржана дана 10. децембра 2015. године у „Аеро клубу“ у Београду, ул. Узун Миркова 4 Више на …

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ

Уважени чланови АППС, Са задовољством Вас обавештавамо да је на веб сајту Асоцијације просторних планера Србије активирана апликација „Берза послова“ која је доступна на адреси Овим путем Вас позивамо да анимирате интитуције/предузећа/организације у којима сте запослени и послодавце са којима…

24. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА

Жири и Савет 24. Међународног салона урбанизма, који представља традиционалну  међународну годишњу манифестацију и смотру најзначајнијих актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализацијa, дана 06. новембра 2015. године у Галерији „Србија“ у Нишу,  доделили су Асоцијацији просторних планера Србије и Географском факултету…

ПРВА ЕКОЛОШКА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ „СМЕДЕРЕВО ЕКОЛОШКИ ГРАД“, Смедерево, 9-10. децембар 2015. године

Локални еколошки покрет из Смедерева организује дана 9. и 10. децембра 2015. године у Смедереву, Прву еколошку конференцију са међународним учешћем „СМЕДЕРЕВО ЕКОЛОШКИ ГРАД“. Информацију о одржавању Конференције можете погледати овде. Упутство за писање рада можете преузети овде.   Више…

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2015. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре објавило је Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Републике Србије у 2015. години за суфинансирање израде урбанистичких планова који се израђују у обухвату просторног плана подручја посебне намене унутар граница заштићеног подручја, а…

УСВОЈЕН НОВИ ЗАКОН О НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА

Народна скупштина Републике Србије усвојила је 05. октобра 2015. године Закон о националним парковима, којим се јачају овлашћења и одговорност управљача националног парка, ближе одређује намена средстава из појединих извора финансирања и учвршћује систем убирања накнада за коришћење националног парка.…

Преминуо Проф. др Милан Пунишић (1962-2015)

Са тугом и жалошћу обавештавамо чланове Асоцијације просторних планера Србије да је Проф. др Милан Пунишић, дипл. просторни планер, један је од оснивача Асоцијације просторних планера Србије и у два мандата члан УО Асоцијације (2000-2008), преминуо у 53. години живота.…

УРБАНА ЛАБОРАТОРИЈА НА ТЕМУ „СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ“

Представници Асоцијације просторних планера Србије (АППС) учествовали су у раду Урбане лабораторије на тему „Стратешка процена утицаја на животну средину у урбанистичком планирању“, коју су организовали Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и GIZ/Ambero-ICON у сарадњи са Сталном конференцијом градова и…

НА САЈТУ АППС АКТИВИРАНА АПЛИКАЦИЈА „БЕРЗА ПОСЛОВА“

Са задовољством вас обавештавамо да је на веб сајту АППС активирана апликација „Берза послова“.   Позивамо све заинтересоване институције, предузећа, организације и др. да огласе потребу за кадровима из области просторног и урбанистичког планирања и то не само за стално…

ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ДОКУМЕНАТА ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА

На основу члана 201. став 5. тачка 5) Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је донело Правилник о садржини, начину и…

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

На основу члана 201. став 5. тачка 6) Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је донело Правилник о условима и критеријумима…