ПОТПИСАН УГОВОР О НАУЧНОЈ И ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ И ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Асоцијација просторних планера Србије и Географски факултет Универзитета у Београду, потписали су 15. јануара 2015. године Уговор о научној и пословно-техничкој сарадњи.

Уговорне стране су се сагласиле да успоставе и одржавају обострано корисну и интересну пословно-техничку и научну сарадњу на принципима међусобног уважавања, са развојем и унапређењем односа у областима за које су регистровани. Имајући у виду досадашњу добру праксу, очекује се да ће се сарадњом остварити ефикасније коришћење расположивих материјалних и кадровских потенцијала и постићи бољи резултати.

Уговор су потписали председник Асоцијације мр Зоран Радосављевић и декан Географског факултета проф. др Дејан Филиповић.

Подели чланак: