ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА „ГЕОПРОСТОРНА РЕШЕЊА У ИНЖЕЊЕРИНГУ, ТРАНСПОРТУ И ПАМЕТНИМ ГРАДОВИМА (SMART CITIES)“, Београд, 26. мај 2015. године

Партнерске фирме “Планетек” из Италије, са седишем у Барију и Пројектни биро ,,СТУДИО’’ д.о.о. из Београда, у сарадњи са Привредном комором Србије, одржале су дана 26. маја 2015. године у просторијама Привредне коморе Србије у Београду, улица Ресавска 13-15, презентацију под називом “Геопросторна решења у инжењерингу, транспорту и паметним градовима”, са освртом на савремене методе гео мониторинга као иновативног ресурса за спознавање градских и еколошких појава, а са циљем упознавања стручне јавности са новим технологијама које могу бити искоришћене на тероторији Србије, попут:

  • Сателити као подршка у фази пројектовања и праћења инфраструктура
  • Идентификација и праћење клизишта у планирању инфраструктура и њиховом управљању
  • Управљање територијом
  • Превенција и праћење еколошког криминала
  • Превенција поплава, праћење у ублажавање последица
  • Подршка изворима обновљиве енергије

Представници АППС присуствовали су поменутој презентацији.

Агенда Презентације [pdf]

Више информација на http://www.planetek.it/eng

Подели чланак: