ОДРЖАНА IX РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ

Девета редовна седница Скупштине Асоцијације просторних планера Србије одржана је у петак, 17. априла 2015. године у “ЕКО-центру“ на Палићу-Суботица.

Скупштини је присуствовало 76 чланова Асоцијације, гости из иностранства – мр Андреј Гулич (Љубљана, Словенија), Проф. др Рајко Гњато (Бања Лука, Република Српска), мр Денис Амбруш (Осијек, Хрватска), Игор Киселка (Брно, Чешка) и представници Војвођанског удружења урбаниста, Српског географског друштва и Локалног еколошког покрета Смедерево.

Седницом Скупштине председавао је мр Зоран Радосављевић, председник АППС, а за чланове Радног председништва изабрани су Драгослав Павловић, заменик председника АППС и мр Дејан С. Ђорђевић, члан УО АППС.

Једногласно су усвојени Записник са Осме (редовне и изборне) Скупштине АППС одржане 04. априла 2014. године на Златибору, Извештај о раду УО АППС за период април 2014 – април 2015. године, као и План и Програм рада АППС за период мај 2015 – април 2016. године.

Закључено је да су у претходној години остварени запажени резултати који су показали да се Асоцијација креће у добром правцу, те је Управном одбору дата пуна подршка за даљи рад.

Донета је одлука о пријему нових чланова АППС, и то: Анђелина Лучић, дипл. пр. планер; Бојана Поледица, дипл. пр. планер; Немања Николић, дипл. пр. планер; Проф. др Милован Пецељ, дипл. географ; др Драгана Ђапа, дипл. инж. пејз. арх. и Мср Миљан Илић, дипл. географ заштите животне средине, као и одлука о висини чланарине за 2015. годину у износу од 1.000,00 динара.

Након вођене дискусије, једногласно је усвојен Проглас о стању просторног планирања у Србији.

Текст Прогласа можете погледати и преузети [pdf]

Асоцијација просторних планера Србије позива друге струковне организације да Проглас о стању просторног планирања у Србији подрже и да се придруже у формирању Савета струке састављеног од представника свих струковних удружења и заинтересованих институција које се баве планирањем, заштитом и уређењем простора и насеља, као тела које би се, по потреби, старало о заузимању заједничког става о темама које су од стратешког значаја за струку планера/урбаниста у Србији.

1 2 3

 

Подели чланак: