ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ОД 2003. ДО 2013. У АП ВОЈВОДИНИ

На позив др Слободана Пузовића, покрајинског секретара за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, представници АППС присуствовали су промоцији публикације „Просторни планови подручја посебне намене од 2003-2013. у АП Војводини“, одржаној у згради Покрајинске Владе у Новом Саду, 27 априла 2014. године.

Публикацијом је обухваћено осам просторних планова подручја посебне намене. Седам планова обрађују подручја заштићене природне баштине, и то: национални парк Фрушка гора, специјални резервати природе Делиблатска пешчара, Обедска бара, Стари Бегеј – Царска бара, Горње Подунавље, Ковиљско-петроварадински рит, Засавица, и један који се односи на инфраструктурни коридор за високонапонски далековод од Панчева до границе са Румунијом.

Публикацију су приредили и издали АП Војводина-Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и ЈП Завод за урбанизам Војводине из Новог Сада.

Више на http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/%D083 и http://www.zavurbvo.co.rs/index_cir_detail.php?recordID=178

Подели чланак: