XI Међународни научно-стручни скуп ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА

Представници Асоцијације просторних планера Србије активно су учествовали у раду XI Међународног научно-стручног скупа ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА, који је одржан у Крагујевцу, хотел „Шумарице“, од 14. до 16. маја 2015. године.

Организатори ЛШУ били су Удружење урбаниста Србије и Републички геодетски завод у сарадњи са GIZ/Ambero-ICON Пројектом „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији“.

Теме ЛШУ 2015:

  1. Плански основи
  2. Урбане политике
  3. Измене и допуне Закона о планирању и изградњи и Закона о државном премеру катастру

Представници АППС – мр Зоран Радосављевић, мр Дејан Ђорђевић и др Велимир Шећеров презентовали су рад под називом Рана искуства раног јавног увида у урбанистичком планирању у Србији

Програм ЛШУ 2015 [pdf]

Више на http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1922527/Kragujevac%2C+zavr%C5%A1ena+Letnja+%C5%A1kola+urbanizma.html

Подели чланак: