VI Научно-стручни скуп са међународним учешћем ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: У СУСРЕТ ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА, Вршац, 02. – 04. јун 2016.

Асоцијација просторних планера Србије и Географски факултет из Београда по шести пут организују научно-стручни скуп са међународним учешћем на тему планирања и уређења простора и насеља локалне самуправе.

Отворена су преговарачка поглавља о приступању Србије Европској унији. Наша земља је отпочела процес суштинског усклађивања са стандардима и нормама европске заједнице земаља чланица. Ова чињеница, заједно са транзицијом која се већ низ година догађа у Србији и која је произвела читав мозаик просторних и развојних проблема, на посебан начин продубљује неке постојеће и намеће нове изазове за локалне заједнице и мотивисала је припрему и организовање посебног научно-стручног скупа на тему ”Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља: у сусрет европским интеграцијама”.

Сасвим је извесно да ће простор локалних заједница у Србији, његово обликовање и развој, у предстојећем периоду бити умногоме условљен захтевима који проистичу из преузимања тзв. обавеза из чланства, али и значајним могућностима које евроинтеграције нуде.

Практична искуства и научни закључци који ће бити представљени чиниће квалитетан основ за унапређење и развој домаће науке и праксе и значајан допринос управљачким структурама на свим нивоима власти, нарочито носиоцима власти на локланом нивоу у решавању проблема са којима се суочавају.

Позитивна искуства са претходних пет скупова представљају добар предуслов за организацију још једног успешног скупа.

Стога, имајући у виду значај и актуелност тема позивамо Вас да узмете учешће на скупу и допринесете његовој успешној реализацији.

 

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА

 1. ПРАВНИ И ЛЕГИСЛАТИВНИ ОКВИР
 • Законодавни и институционални оквир – ограничења и могућности
 • Европски документи просторног и урбаног развоја и њихов значај и утицај на/за локалне заједнице
 • Нови инструменти планирања (рани јавни увид, стратегије интегралног урбаног развоја, … урбана комасација…)
 • Обавезе у предприступним преговорима са ЕУ у области планирања, уређења, коришћења и заштите простора
 1. УПРАВЉАЊЕ И ИНСТИТУЦИЈЕ
 • Изградња капацитета локалних заједница за планирање и уређење простора и насеља (ЈУП: да, можда, не; градски урбаниста, КзП, локална управа надлежна за просторно планирање и урбанизам …)
 • Захтеви ЕУ интеграција – европски стандарди (партиципација, демократичност, учешће свих актера, одрживи развој …)
 • Будућност односа државе и локалне самоуправе у материји планирања и уређења простора и насеља (питања децентрализације, инструменти контроле и надзора …)
 • Припрема за аплицирање за нове ЕУ фондове.
 1. ИНТЕГРАЛНИ И СЕКТОРСКИ ПРИСТУП
 • Природно-географски предуслови
 • Стратешки положај и геополитичке околности
 • Територијални програми сарадње
 • Локални ГИС као подршка планирању и уређењу простора и насеља
 • Заштита животне средине (управљање отпадом, проблем буке, интегрално управљање заштитом вода и др.)
 • Климатске промене и последице на локални просторни развој
 • Актуелне теме и специфични проблеми
 1. ИСКУСТВА И ПРИМЕРИ

 

I обавештење са детаљним информацијама о скупу (pdf)

 

РОКОВI ЗА ПРIЈАВУ I СЛАЊЕ РАДОВА

Рок за пријаву теме са апстарктом 01.04.2016. године.

Рок за слање финалне верзије рада 25.04.2016. године.

Апстракт до 300 речи на српском и енглеском. Рад обима до 6 А4 страна.

Приликом писања апстракта и радова користити фонт Тимес Неw Роман 11пт латиница.

Апстракти и радови који не буду послати на време и у захтеваној форми неће бити штампани.

Апстаркте и радове слати искључиво на адресу office@apps.org.rs

 

Формулар за пријаву рада и писање апстаркта (doc)

Подели чланак: