Правилник о стандардизацији класификације намена земљишта и планских ознака у просторним и урбанистичким плановима који се доносе на локалном нивоу

Као један од резултата сарадње између пројекта GIZ/AMBERO-ICON и партнера са националног и локалног нивоа у Србији представљен је нацрт Подзаконског акта о стандардизацији класификације намена земљишта и планских ознака у просторним и урбанистичким плановима који се доносе на локалном нивоу, који можете преузети на следећим линковима:

Део I – класификација намена земљишта
Део II – планске ознаке

АППС позива чланове, као и друге заинтересоване да се информишу о наведеном документу и да најкасније до 10. октобра 2016. године на e-mail office@apps.org.rs доставе своје сугестије, коментаре, примедбе и сл. које ће бити упућене Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфрастуктуре на даље усаглашавање.

Подели чланак: