КОНФЕРЕНЦИЈА УН ХАБИТАТ III, КИТО, ЕКВАДОР, 2016.

habitat3

 

Конференција Уједињених нација Хабитат III о урбаном развоју и становању одржана је од 17. до 20. октобра 2016. у главном граду Еквадора – Киту. На конференцији је усвојена Нова урбана агенда – стратешки документ са смерницама за развој градова у следећих двадесет година. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је припремило Национални извештај Републике Србије за Конференцију Хабитат III у коме је приказано шта се дешавало у Србији у претходних двадесет година од одржавања Конференције Хабитат II 1996. године у Истанбулу. Прва Хабитат конференција је одржана 1976. године у Ванкуверу.

Нова урбана агенда усвојена у Киту се састоји од 3 главна дела: Декларације из Кита о развоју градова са визијом и принципима развоја у следећих двадесет година, Опредељења развоја градова за предстојећи период са аспекта животне средине, друштва и економије у складу са одрживим развојем и План имплементације са посебним акцентима на просторно и урбанистичко планирање и сарадњу са локалном самоуправом кроз децентрализацију и обезбеђивање основних услуга за сваког грађанина, узимајући у обзир нарочито начине финансирања спровођења Нове урбане агенде.

Национални извештај Републике Србије је припремљен на српском и енглеском језику и може се преузети овде (српски/енглески), као и на страници Конференције Хабитат III где се налазе и извештаји других држава који имају истоветну структуру. Структуру извештаја чини шест основних поглавља: демографија градова, управљање градским земљиштем, заштита животне средине у градовима, законодавни оквир урбаног развоја, урбана економија и стамбене политике.

Нова урбана агенда има сврху да допринесе Остваривању Циља 11 развојне агенде Уједињених нација за период од 2015. до 2030. године. Циљ 11 је један од седамнаест Циљева одрживог развоја које је установила Генерална скупштина Уједињених нација. Овај циљ се односи на развој градова који треба да буду одрживи (очувани за будуће генерације), инклузивни (да у њихов развој буду укључене све категорије градског становништва), сигурни (безбедни) и отпорни (на природне непогоде, технолошке удесе и климатске промене).

Нова урбана агенда се може преузети на страници https://habitat3.org/the-new-urban-agenda

Подели чланак: