ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПЛАНСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Поштовани чланови Асоцијације просторних планера Србије,

Обавештавамо Вас да се од 30. децембра 2016. године до 20. јануара 2017. године спроводи јавна расправа о Нацрту закона о планском систему Републике Србије.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, јавних служби, јединица локалне самоуправе, привредни субјекти, синдикати, удружења грађана и послодаваца и друге организације цивилног друштва, стручна јавност, представници академске и научно-истраживачке заједнице и други заинтересовани учесници.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Републичком секретаријату за јавне политике, 11.000 Београд, ул. Немањина 22-26 или електронским путем на e-mail адресу: javna.rasprava@rsjp.gov.rs

Истовремено, позивамо вас да своје примедбе, предлоге и сугестије, закључно са средом, 18. јануаром 2017. године, доставите и на e-mail office@apps.org.rs, како бисмо их објединили и послали предлагачу Нацрта закона, у форми званичног става Асоцијације просторних планера Србије.

Текст Нацрта закона, може се преузети са сајта Републичког секретаријата за јавне политике на адреси http://vs3836.cloudhosting.rs/sprovodjene-javne-rasprave-o-nacrtu-zakona-o-planskom-sistemu-republike-srbije-i-pratecim-podzakonskim-aktima/t

Управни одбор

Асоцијације просторних планера Србије

Подели чланак: