IX Научно-стручни скуп са међународним учешћем „ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“ Суботица – Палић, 11-13. мај 2017. године

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет по девети пут организују научно-стручни скуп са међународним учешћем „ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Суботица-Палић, 11-13. мај 2017. године.

 

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА

  1. ПРАВНИ, ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
  2. ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП ПРОСТОРНОМ ПЛАНИРАЊУ И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
  • природни услови
  • заштићена природна подручја
  • економски аспект
  • друштвено-социјални аспект
  • градови и села
  • инфраструктура и супраструктура
  • културна и духовна/традиционална основа
  1. ГИС И САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПЛАНИРАЊУ, ПРОЈЕКТОВАЊУ И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
  • ГИС као основ планирања и заштите животне средине
  • картографија и дигитализација
  • савремени алати будућности
  • примена ГИС у специјалним делатностима и планирању (војска, полиција, цивилна заштита и др.)
  • европски пројекти и фондови
  • савремени приступ планирању и пројектовању – паметни градови, отпорни градови, веза планирања и привреде, паметно пројектовање и др.
  1. РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУ И СЛАЊЕ РАДОВА

Рок за пријаву теме са апстрактом до 200 речи на српском и енглеском језику 20.02.2017.

Пријаву теме са апстрактом слати искључиво на адресу office@apps.org.rs

Рок за слање финалне верзије рада 20.04.2017.

 

Најава скупа (.pdf)

Подели чланак: