VII Научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“, Требиње, Република Српска, БиХ, 19. и 20. април 2018. године

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет седми пут организују научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“, Требиње, Република Српска, БиХ, 19. и 20. април 2018. године.

Стручњаци различитих профила просторни и урбани планери, архитекте, географи, демографи, социолози, економисти, стручњаци из области животне средине и многи други, представили би секторске и интегралне проблеме, расветлили захтеве актуелног момента у планирању простора, елаборирали могућности које пружају европски пројекти и фондови и какав је њихов утицај на унапређење општег стања развоја, указали на стратегије и остале развојне документе важне за интегрално планирање. Читав мозаик просторних и развојних проблема, на посебан начин продубљује неке постојеће и намеће нове изазове за локалне заједнице и мотивисала је припрему и организовање посебног научно-стручног скупа на тему „Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља: ГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“.

Сасвим је извесно да ће простор локалних заједница, његово обликовање и развој, у предстојећем периоду бити умногоме условљен захтевима који проистичу из преузимања тзв. обавеза из чланства, али и значајнијим могућностима које евроинтеграције нуде.

Практична искуства и научни закључци који ће бити представљени чиниће квалитетан основ за унапређење и развој домаће науке и праксе и значајан допринос управљачким структурама на свим нивоима власти, нарочито носиоцима власти на локалном нивоу у решавању проблема са којима се суочавају.

Позитивна искуства са претходних шест скупова представљају добар предуслов за организацију још једног успешног скупа.

Паралелно са научно стручним радом приредиће се и изложба Планерска умрежавања III, где ће бити представљени планови свих нивоа из Балканских земаља и окружења.

Стога, имајући у виду значај и актуелност тема позивамо Вас да узмете учешће на скупу и допринесете његовој успешној реализацији.

 

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“

1. ГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

2. ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

3. СТАНОВНИШТВО У ПРОСТОРНОМ ПЛАНИРАЊУ

4. РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

 

Ценећи допринос наших великана који су темељили српску географску школу, Универзитет у Београду – Географски факултет и Град Требиње организоваће научни скуп „МЕМЕНТО ЈЕВТО ДЕДИЈЕР“ 18. априла 2018. године у Требињу, Република Српска, БиХ.

Научни скуп посвећен је научнику и јавном делатнику Јевту Дедијеру чија се животна стаза поклапа и преплиће са стазом једне целе генерације најзначајнијих интелектуалаца тог времена, првом наставнику из БиХ на Београдском универзитету и првом доценту географије кога је изабрао Јован Цвијић.

 

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА „МЕМЕНТО ЈЕВТО ДЕДИЈЕР“

1. ЈЕВТО ДЕДИЈЕР – ЦВИЈИЋЕВ УЧЕНИК И САРАДНИК

2. ЈЕВТО ДЕДИЈЕР – НАУЧНИ ДОМЕТИ

3. ЈЕВТО ДЕДИЈЕР – КУЛТУРНИ И ЈАВНИ ДЕЛАТНИК

4. ВРЕМЕ И ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ ОБЕЛЕЖИЛИ ЖИВОТ И РАД ЈЕВТА ДЕДИЈЕРА

5. ЈЕВТО ДЕДИЈЕР И ХЕРЦЕГОВИНА

 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУ И СЛАЊЕ РАДОВА

Рок за пријаву теме са апстрактом 25.01.2018. године.

Рок за слање финалне верзије рада 01.03.2018. године.

Апстракт до 300 речи на српском и енглеском. Рад обима до 6 А4 страна.

Приликом писања апстракта и радова користити фонт Times New Roman 11pt латиница.

Апстракти и радови који не буду послати на време и у захтеваној форми неће бити штампани.

Апстракте и радове слати искључиво на адресу office@apps.org.rs

Више информација можете пронаћи на њеб адреси Асоцијације www.apps.org.rs

I информација – Најава скупа

Подели чланак: