Јавна расправа о Предлогу Стратегије одрживог и интегралног урбаног развоја Републике Србије до 2030. године

Стратегија одрживог и интегралног урбаног развоја Републике Србије до 2030. године

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи јавну расправу о Предлогу стратегије одрживог и интегралног урбаног развоја Републике Србије до 2030. године.

Јавна расправа о Предлогу стратегије спровешће се у периоду од 15. октобра до 4. новембра 2018. године. Учесници у јавној расправи су представници државних органа, привредних субјекта, јавних служби, међународних организација, удружења грађана, других представника цивилног друштва, стручне јавности, професори и истраживачи и други научни радници,као и друге заинтересоване стране.

Текст Предлога стратегије биће постављен на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и на порталу е-управе. Примедбе, предлози и сугестије, достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре путем електронске поште на e-mail: sednice.vlade@mgsi.gov.rs и sinisa.trkulja@mgsi.gov.rs или поштом на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „Јавна расправа о Предлогу стратегије одрживог и интегралног урбаног развоја Републике Србије до 2030. године”.

Јавну расправу о Предлогу стратегије организоваће Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у форми презентације и дискусије која ће се одржати 22. октобра 2018. године, у термину од 11,00 до 14,00 часова, у просторијама Привредне коморе Србије, у великој сали, ул. Теразије 23, Београд.

По окончању јавне расправе Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  анализираће све  примедбе,  предлоге  и  сугестије  учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу стратегије.

Подели чланак: