10. научно-стручни скуп са међународним учешћем “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, организују јубиларни 10. научно-стручни скуп са међународним учешћем “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”, традиционално, у Суботици – Палићу, од 09. до 11. маја 2019. године.

Скуп пружа прилику да се на једном месту окупе, и размене искуства, стручњаци који се баве планирањем и уређењем простора, заштитом животне средине, затим представници државних и локалних органа управе као и невладиног сектора.

Намера организатора скупа је да се размотри тренутна ситуација у области израде и спровођења планске документације у Србији и правно окружење у којем се ови документи раде. Скуп је актуелизован изменом законске регулативе у области просторног планирања и животне средине, те усвајањем низа просторних планова подручја посебне намене на територији Србије као планских аката који разрађују просторни развој територије Републике дефинисан Просторним планом Републике Србије. Значајан аспект израде ових документа представља уравнотежење економских и других активности у односу на заштиту природне и животне средине и постизање свеукупног одрживог развоја Србије.

Ове године је посебан акценат стављен на проблематику планирања и управљања природним и културним добрима и обновљивих извора енергије у просторним и урбанистичким плановима. Имајући у виду сталну актуелност ових тема и широк дијапазон научних и стручих приступа решавању овог проблема, ово је прилика да се на једном месту размене научна и стручна искуства из Србије и иностранства и унапреди методологија планирања управљања природним и културним добрима. У исто време, растући тренд коришћења простора природних и културних добара као окоснице туризма и привредног развоја Србије захтева другачији, проактивни приступ планирању ових простора у складу са принципима одрживог развоја и заштите необновљивих ресурса.

Уз уобичајене теме које се односе на правни и институционални оквир заштите простора и животне средине и унапређења методологије израде планова и студија, те презентацију искустава у изради планова, секција младих истраживача ће окупити младе стручњаке и студенте мастер и докторских студија и у посебном електронском издању публиковати њихове радове.

Кроз презентацију досадашње праксе из земаља овог дела Европе очекује се и активно учешће домаћих аутора и размена знања која би унапредила методологију и концепцију планирања и искоришћења природних и културних вредности, као и сагледавање нових технологија које доприносе овом процесу.

Позитивна искуства са претходних девет скупова, више од 500 презентованих и објављених радова, са преко 5000 страница текста у девет зборника, представљају добар предуслов за организацију још једног успешног скупа.

Стога, имајући у виду значај и актуелност поменутих тема позивамо вас да узмете учешће на скупу и допринесете његовој успешној реализацији.

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА

 1. ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 2. ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ И КУЛТУРНИМ ДОБРИМА
 • Међународни оквир – умрежавање, правни оквир
 • Статус и значај природног и културног добра
 • Управљање културним и природним добрима
 • Планирање и заштита природних и културних добра у стратешким документима
 • Конфликти развоја природних и културниих добара
 1. ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ
 • Стратешки оквир ОИЕ у планским и стратешким документима
 • Планирање и пројектовање система ОИЕ
 • Конфликти заштите и употребе ОИЕ (МХЕ, соларне електране, ветропаркови итд)
 1. ИСКУСТВА У ИЗРАДИ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА
 2. РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУ И СЛАЊЕ РАДОВА

Рок за пријаву теме са апстрактом 22.02.2019.
Одговор научног одбора о статусу апстракта 01.03.2019.
Рок за слање финалне верзије рада 05.04.2019.
Апстракт до 300 речи на српском и енглеском. Рад обима до 6 А4 страна.
Приликом писања апстракта и радова користити фонт Times New Roman латиница.
Апстракти и радови који не буду послати на време и у захтеваној форми неће бити штампани.
Апстракте и радове слати на адресу office@apps.org.rs

Више информација можете пронаћи на wеб адреси Асоцијације www.apps.org.rs

I ИНФОРМАЦИЈА ПАЛИЋ 2019 АППС

Подели чланак: