ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи процедуру јавног увида у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину.

Материјал који се даје на јавни увид садржи Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године са синтезним и тематским картама, графичким прилозима и рефералне карте у размери од 1:300.000.

Јавни увид траје 30 дана односно од 5. априла до 5. маја 2021. године.

Све примедбе и сугестије заинтересованих правних и физичких лица, прикупљене у току трајања јавног увида, биће у складу са законом достављене Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд, најкасније 5 дана од дана завршетка јавног увида.

Материјали је доступан јавности на интернет адреси Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  – овде.

За сва обавештења и информације обратити се на 011/3640-334, 011/3640-342, као и e-mail: ivana.stefanovic@mgsi.gov.rs и olivera.radoicic@mgsi.gov.rs.

Подели чланак: