ОДРЖАНА XV (РЕДОВНА) СКУПШТИНА АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ

У петак, 29. октобра 2021. године у хотелу „Србија” у Вршцу, са почетком у 18.30 сати, као једна од активности у току 11. научно-стручног скупа са међународним учешћем „Планска и нормативна заштита простора и животне средине”, одржана је XV (редовна) Скупштина Асоцијације просторних планера Србије.
На дневном реду је, након избора радних тела Скупштине, било усвајање Записника са Четрнаесте (изборне) Скупштине АППС одржане 31. маја 2021. године у Београду, као и разматрање и усвајање Извештаја о раду АППС за период јун 2021. – октобар 2021. године, који су једногласно усвојени.
Након тога, разматрана је Одлука о Плану и Програму рада АППС за период новембар 2021. – новембар 2022. године, која је једногласно усвојена, уз допуне које су предложили Драгослав Павловић (односи се на мапирање ресурса Асоцијације и унапређење интернет презентације) и проф. др Дејан Филиповић (односи се на сарадњу са Географским факултетом у погледу припремања посебне публикације – Алумнија просторних планера).
Као најзначајнија активност у Плану и Програму рада за наредну годину, поред организовања и одржавања 9. научно-стручног скупа са међународним учешћем „Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља”, препозната је припрема и организовање прославе јубилеја – обележавање 25 година рада Асоцијације и 45 година од оснивања смера за просторно планирање на Географском факултету Универзитета у Београду.
Једна од тачака дневног реда било је и доношење Одлуке о пријему нових чланова АППС. Након једногласно донете Одлуке, нови чланови АППС постали су:

1. доц. др Иван Новковић, дипл. географ
2. Растко Чугаљ, дипл. пр. планер
3. Миладин Симић, мастер аналитичар за ГИС
4. Анђела Миленковић, дипл. пр. планер
5. Вељко Дмитровић, дипл. пр. планер
6. доц. др Јован Драгојловић, дипл. географ
7. др Јелена Марић, дипл. инж. арх.
8. Мирјана Бараћ, дипл. инж. арх.
9. проф. др Бисерка Митровић, дипл. инж. арх.
10. Марко Ивановић, мастер туризмолог

Честитамо колегиницама и колегама и желимо им пуно успеха како у даљем професионалном раду, тако и у ангажовању у нашем струковном удружењу.
Као обавеза на свакој редовној Скупштини, на дневном реду се нашло и доношење одлуке о висини чланарине за наредну годину. После конструктивне расправе више чланова Скупштине, донета је одлука да чланарина за 2022. годину и даље износи 1000,00 динара, уз препоруку руководству да се више ангажује на обавештавању чланова у вези са плаћањем чланарине, која је један од основних прихода Асоцијације.
Под тачком Разно, на предлог члана Управног одбора Душана Ристића, једногласно је усвојена иницијатива за спровођење још једне значајне активности: припрема изложбе, односно презентације планских докумената који су израђени за подручје АП Косова и Метохије у периоду до 1999. године и која би се остварила у сарадњи са Природно-математичким факултетом Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Ову активност је подржао и додатно образложио декан овог факултета проф. др Бранко Дрљача, који је као гост учествовао у раду Скупштине.

 

XV Skupstina APPS 2021-10-29

Подели чланак: