IX научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА”, Сребрно језеро, 16 – 18. јун 2022. године

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Општином Велико Градиште, организују девети по реду научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА”, Сребрно језеро, 16 – 18. јун 2022. године.

Читав мозаик просторних и развојних проблема, на посебан начин продубљују постојеће и намећу нове изазове за локалне заједнице, што нас је мотивисало да поред традиционалних тема које се односе на правни и институционални оквир планирања и уређења простора и насеља, као и искуства у изради просторних и урбанистичких планова, овога пута посебну пажњу посветимо проблематици дефинисања јавног интереса у просторном и урбанистичком планирању, планирању развоја сеоских подручја, као и утицају демографских и миграционих токова на развој локалних заједница.

У том смислу очекујемо да ће практична искуства и закључци који ће бити представљени, чинити квалитетан основ за унапређење и развој науке и праксе и дати значајан допринос управљачким структурама на свим нивоима власти, нарочито носиоцима власти на локалном нивоу у решавању проблема са којима се суочавају.

Паралелно са научно-стручним скупом приредиће се и изложба Планерска умрежавања 4, где ће планерске куће из Србије и окружења, имати прилику да представе планске документи свих нивоа усвојене у периоду од 2018. до 2022. године.

Позитивна искуства са претходних осам скупова представљају добар предуслов за организацију још једног успешног скупа.

Стога, имајући у виду значај и актуелност тема, позивамо Вас да узмете учешће на скупу и допринесете његовој успешној реализацији и формирању квалитетних закључака који ће омогућити даљу афирмацију и унапређење планирања и уређења простора и развоја локалне самоуправе.

 

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА

I ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА И НАСЕЉА

II ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ПРОСТОРНОМ И УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

III ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА СЕОСКИХ ПОДРУЧЈА – РУРАЛНА ОБНОВА, ЗА И ПРОТИВ

IV УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ И МИГРАЦИОНИХ ПРОЦЕСА НА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СРБИЈИ И РЕГИОНУ

V ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

– ИСКУСТВА И ПРИМЕРИ

– ПЛАНОВИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ – ИЗМЕЂУ СТЕЧЕНИХ ПЛАНСКИХ ОБАВЕЗА И ЛОКАЛНИХ ПОТРЕБА

VI РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУ И СЛАЊЕ РАДОВА

Рок за пријаву теме са апстрактом 14.03.2022. године.

Рок за слање финалне верзије рада 06.05.2022. године.

Приликом писања радова користити фонт Times New Roman латиница 11pt.

Апстракти и радови који не буду послати на време и у захтеваној форми неће бити штампани.

Апстракт до 300 речи на српском и енглеском и радове обима до 6 А4 страна слати на адресу office@apps.org.rs

Техничко упутство за припрему апстраката и радова можете преузети овде.

 

I Информација – Најава скупа

 

Подели чланак: