Продужен рок за слање апстраката – IX научно-стручни скуп „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА”, Сребрно језеро, 16 – 18. јун 2022. године

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Општином Велико Градиште, организују девети по реду научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА”, Сребрно језеро, 16 – 18. јун 2022. године.

Читав мозаик просторних и развојних проблема, на посебан начин продубљују постојеће и намећу нове изазове за локалне заједнице, што нас је мотивисало да поред традиционалних тема које се односе на правни и институционални оквир планирања и уређења простора и насеља, као и искуства у изради просторних и урбанистичких планова, овога пута посебну пажњу посветимо проблематици дефинисања јавног интереса у просторном и урбанистичком планирању, планирању развоја сеоских подручја, као и утицају демографских и миграционих процеса на развој локалних заједница.

У том смислу очекујемо да ће практична искуства и закључци који ће бити представљени, чинити квалитетан основ за унапређење и развој науке и праксе и дати значајан допринос управљачким структурама на свим нивоима власти, нарочито носиоцима власти на локалном нивоу у решавању проблема са којима се суочавају.

Паралелно са научно-стручним скупом приредиће се и изложба Планерска умрежавања 4, где ће планерске куће из Србије и окружења, имати прилику да представе планске документи свих нивоа усвојене у периоду од 2018. до 2022. године.

Позитивна искуства са претходних осам скупова представљају добар предуслов за организацију још једног успешног скупа.

Стога, имајући у виду значај и актуелност тема, позивамо Вас да узмете учешће на скупу и допринесете његовој успешној реализацији и формирању квалитетних закључака који ће омогућити даљу афирмацију и унапређење планирања и уређења простора и развоја локалне самоуправе.

 

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА

  1. ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА И НАСЕЉА
  2. ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ПРОСТОРНОМ И УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
  3. ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА СЕОСКИХ ПОДРУЧЈА – РУРАЛНА ОБНОВА, ЗА И ПРОТИВ
  4. УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ И МИГРАЦИОНИХ ПРОЦЕСА НА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СРБИЈИ И РЕГИОНУ
  5. ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

– ИСКУСТВА И ПРИМЕРИ

– ПЛАНОВИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ – ИЗМЕЂУ СТЕЧЕНИХ ПЛАНСКИХ ОБАВЕЗА И ЛОКАЛНИХ ПОТРЕБА

  1. РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУ И СЛАЊЕ РАДОВА

Продужени рок за пријаву теме са апстрактом 21.03.2022. године.

Рок за слање финалне верзије рада 06.05.2022. године.

Приликом писања радова користити фонт Times New Roman латиница 11pt.

Апстракт до 300 речи на српском и енглеском и радове обима до 6 А4 страна слати на адресу office@apps.org.rs

Техничко упутство за припрему апстракта и радова можете преузети овде.

Апстракти и радови који не буду послати на време и у захтеваној форми неће бити штампани.

 

I Информација – Продужетак рока за пријаву теме са апстрактом

Подели чланак: