ИЗЛОЖБА „ПРОСТОРНO И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ“ Косовска Митровица, 02-03. јун 2022. године

Асоцијација просторних планера Србије, Природно-математички факултет Универзитета у Приштини-Косовској Митровици и Универзитет у Београду – Географски факултет у сарадњи са Факултетом техничких наука Универзитета у Приштини-Косовској Митровици, Институтом за архитектуру и урбанизам Србије, ЈП Завод за урбанизам Ниш, ЈП Завод за урбанизам Војводине, Географским институтом „Јован Цвијић“ САНУ и Општинама Косовска Митровица и Лепосавић организују изложбу ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ у Косовској Митровици, 02 – 03. јуна 2022. године.

Замисао Организатора је да у Косовској Митровици, реализује изложбу планских докумената и осталих стручних докумената (стратегија, урбанистичких пројеката, студија, истраживања, програма и пројеката) рађених за простор Косова и Метохије, са посебним освртом на оне до 1999. године. Многи од њих, након 1999. године, прекривени су сенком заборава. Не постоји јединствен, систематизовани приказ нити регистар планских и осталих стручних докумената рађених за простор Косова и Метохије. Данас, наша научна, стручна, а нарочито остала јавност није упозната са процесима просторног и урбанистичког планирања Косова и Метохије, као ни са доприносом наше струке (институција и колега) планирању, развоју и уређењу простора и насеља Косова и Метохије.

Циљ Организатора је да до одржавања изложбе, прикупи и систематизује доступне планске и остале стручне документе рађене за простор Косова и Метохије, како би њихов сажети преглед публиковао у рецензираном тематском каталогу. Селектовани и најрепрезентативнији плански и остали стручни документи биће приказани на изложби у виду постера.

Изложба се реализује са радовима у оквиру следећих категорија:

  1. Просторни планови (1. републички просторни планови; 1.2. регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене; 1.3. просторни планови градова и општина);
  2. Урбанистички планови (2.1. генерални урбанистички планови; 2. регулациони и детаљни урбанистички планови);
  3. Урбанистички пројекти, конкурси и реализације;
  4. Истраживања, студије, програми и пројекти из области просторног и урбанистичког планирања;
  5. Публикације.

Потреба да се планирање овог простора сачува од заборава, навела је организаторе да се посвете неговању и очувању културе сећања. Изложбена поставка сведочиће о доброј пракси просторног и урбанистичког планирања Косова и Метохије, и допринос планерске струке планирању, уређењу и развоју овог простора, учиниће видљивијим. У циљу трајног сећања, пристигли радови публиковаће се у тематском каталогу, који ће допринос имати и као пример и основа за даље планирање, развој и уређење територије Косова и Метохије.

Надамо се да ће овај догађај и његово свечано отварање, окупирати пажњу јавности и медија, стога сматрамо да је ово и добра прилика за додатном афирмацијом и промоцијом наше струке, делатности и институција. Прецизан програм изложбе и сатница биће накнадно достављени.

Велики број научно-образовних, научно-истраживачких, стручних јавних и приватних предузећа и институција, подржало је иницијативу Асоцијације просторних планера Србије и осталих организатора са XV Скупштине АППС. Институције које узму учешће у припреми постера за изложбу и материјала за каталог биће назначене као сарадници Организатора у публикацији каталога и реализацији изложбе.

Стога, имајући у виду значај и актуелност овог догађаја и простора, позивамо Вас да узмете учешће на изложби и допринесете њеној успешној реализацији.

Позив за учешће

Пријава за учешће

Пропозиције учешћа и техничко упутство

Подели чланак: