ИЗЛОЖБА „ПРОСТОРНO И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ“ – позив на свечано отварање

Изложба Просторнo и урбанистичко планирање Косова и Метохије“ биће свечано отворена 02. јуна 2022. године у 15:00 часова у холу Факултета техничких наука у Косовској Митровици (ул. Књаза Милоша бр. 7).

Изложба приказује просторне и урбанистичке планове свих нивоа као и остале стручне документе (урбанистичке пројекте, реализације, конкурсе, истраживања и публикације) рађене за простор Косова и Метохије. Посебан осврт стављен је на документе израђене до 1999. године. Потреба да се историја планирања и уређења овог простора сачува од заборава навела је организаторе да се посвете неговању и очувању културе сећања, стога су у сарадњи са бројним институцијама прикупили и систематизовали доступне просторне и урбанистичке планове као и остале стручне документе рађене за простор Косова и Метохије и њихов сажети приказ публиковали у тематском каталогу.

Каталог изложбе „Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије“ садржи укупно 56 приказа разврстаних у четири категорије на 68 страна. У категорији 01. Просторни планови – 8 приказа, у категорији 02. Урбанистички планови – 18 приказа, у категорији 03. Урбанистички пројекти, конкурси и реализације – 18 приказа и у категорији 04. Публикације, студије и истраживања – 12 приказа.

Изложбена поставка сведочиће о доброј пракси просторног и урбанистичког планирања као и доприносу струке планирању, уређењу и развоју овог простора, док каталог остаје као трајни запис и сведок тога.

Организатори изложбе и издавачи каталога су: Асоцијација просторних планера Србије, Природно-математички факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Универзитет у Београду – Географски факултет.

Сарадник у организацији и реализацији изложбе је Факултет техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Покровитељи догађају су: Привремени орган Општине Косовска Митровица и Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Овај догађај већ је привукао велику пажњу водећих експерата са универзитета, из стручних планерских и урбанистичких кућа, републичких, покрајинских и локалних органа управе, стручњака из области просторног планирања, урбанизма и архитектуре, као и јавности и медија. Стога, имајући у виду значај и актуелност овог догађаја и простора, позивамо вас да узмете учешће на изложби и допринесете њеној успешној реализацији.

Организатори изложбе

Plakat Izlozba    Program

Подели чланак: