IX научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА”, Сребрно језеро, 16 – 18. јун 2022. године (II информација)

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Општином Велико Градиште, организују девети по реду Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља”, у хотелу „Данубиа Парк” у Великом Градишту (Сребрно језеро), од 16 – 18. јуна 2022. године.

Читав мозаик просторних и развојних проблема, на посебан начин продубљују постојеће и намећу нове изазове за локалне заједнице, што нас је мотивисало да поред традиционалних тема које се односе на правни и институционални оквир планирања и уређења простора и насеља, као и искуства у изради просторних и урбанистичких планова и радове младих истраживача, овога пута посебну пажњу посветимо проблематици дефинисања јавног интереса у просторном и урбанистичком планирању, планирању развоја сеоских и туристичких подручја, као и утицају демографских и миграционих процеса на развој локалних заједница.

Посебан део скупа посвећен је изложби Планерска умрежавања 4, у оквиру које ће планерске куће из Србије и окружења, представити просторне и урбанистичке планове усвојене у периоду од 2018. до 2022. године, као и студије и стратешка развојна документа од значаја за локалну самоуправу.

Као и на претходних осам конференција, очекујемо учешће гостију из иностранства, водећих експерата са универзитета, из стручних планерских и урбанистичких кућа, републичких, покрајинских и локалних органа управе, као и стручњака из области просторног планирања, урбанизма и заштите животне средине.

Стога, имајући у виду значај и актуелност тема, позивамо Вас да узмете учешће на скупу и допринесете његовој успешној реализацији и формирању квалитетних закључака који ће омогућити даљу афирмацију и унапређење планирања и уређења простора и развоја локалне самоуправе.

 

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА

I ПРАВНИ, МЕТОДОЛОШКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА И НАСЕЉА

II ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ПРОСТОРНОМ И УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

III ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА СЕОСКИХ И ТУРИСТИЧКИХ ПОДРУЧЈА

IV УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ И МИГРАЦИОНИХ ПРОЦЕСА НА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СРБИЈИ И РЕГИОНУ

V ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

VI РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

 

II информација (са Програмом рада скупа)

Подели чланак: