Свечано отварање и реализација изложбе „ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ”, 2. и 3. јун 2022. године, Косовска Митровица

Асоцијација просторних планера Србије, у суорганизацији са Природно-математичким факултетом Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Универзитетом у Београду – Географским  факултетом, у сарадњи на реализацији са Факултетом техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и под покровитељством Привременог органа Општине Косовска Митровица и Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, организовала је изложбу „Просторнo и урбанистичко планирање Косова и Метохије”, чије свечано отварање је одржано 2. јуна 2022. године у холу Факултета техничких наука у Косовској Митровици.

Потреба да се историја планирања и уређења овог простора сачува од заборава, навела је организаторе да се посвете неговању и очувању културе сећања, стога су у сарадњи са бројним институцијама прикупили и систематизовали доступне просторне и урбанистичке планове као и остале стручне документе рађене за простор Косова и Метохије и њихов сажети приказ публиковали у тематском Каталогу који садржи 56 приказа разврстаних у четири категорије: 01. Просторни планови – 8 приказа,Урбанистички планови – 18 приказа, 03. Урбанистички пројекти, конкурси и реализације – 18 приказа и 04. Публикације, студије и истраживања – 12 приказа). Издавачи каталога су Универзитет у Београди-Географски факултет, Природно-математички факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Асоцијација просторних планера Србије (Уредници: Душан Ристић и Бранко Протић; Број страна 68; Тираж 300 примерака).

Представници Природно-математичког факултета и Факултета техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, са координаторима Изложбе, омогућили су да се овај догађај, који негује културу сећања и сведочи о историји и доброј пракси просторног и урбанистичког планирања Косова и Метохије, одржи у холу Факултета техничких наука, у Косовској Митровици, универзитетском, привредном и културном центру овог дела Србије  и месту окупљања Срба на Косову и Метохији.

На изложби су приказани просторни и урбанистички планови свих нивоа као и остали стручни документи (урбанистички пројекти, реализације, конкурси, истраживања и публикације) рађени за простор Косова и Метохије, а посебан осврт стављен је на документе израђене до 1999. године. Изложбену поставку чинило је 37 изложених плаката.

Овај догађај привукао је велику пажњу водећих експерата са универзитета, из стручних планерских и урбанистичких кућа, органа управе, стручњака из области просторног планирања, урбанизма и архитектуре, студената као и јавности и медија. Свечаном отварању је присуствовало преко 100 посетилаца (представници Универзитета у Приштини са привремним седиштем у Косовској Митровици, представници Привременог органа општине Косовска Митровицица, представници организатора тј. Асоцијације просторних планера Србије, Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини – Косовској Митровици, Универзитета у Београду-Географског факултета, представници Факултета техничких наука Универзитета у Приштини – Косовској Митровици, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Инжењерске коморе Србије, Института за архитектуру и урбанизам Србије, ЈП Завод за урбанизам Војводине, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Географског института „Јован Цвијић” САНУ, Универзитета у Београду-Архитектонског факултета и Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Привременог органа Општине Лепосавић, студенти Природно-математичког факултета и Факултета техничких наука Универзитета у Приштин, као и локално становништво и представници медија).

На свечаном отварању поздравне речи упутили су организатори и домаћини изложбе:

 • проф. др Јордан Радосављевић, проректор за научноистраживачки рад Универзитета у Приштини-Косовској Митровици,
 • проф. др Дејан Гурешић, декан Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини-Косовској Митровици,
 • проф. др Срђан Јовић, в.д. декана Факултета техничких наука Универзитета у Приштини- Косовској Митровици
 • проф. др Велимир Шећеров, декан Географског факултета Универзитета у Београду,
 • др Дејан С. Ђорђевић, председник Асоцијације просторних планера Србије,
 • мср Душан Ристић и мср Бранко Протић, координатори изложбе у име организатора.

Након тога су се обратили представници институција и појединци:

 • Марица Мијајловић, председница Инжењерске коморе Србије,
 • проф. др Борислав Стојков, у име Института за архитектуру и урбанизам Србије,
 • мр Драгана Дунчић, помоћник директора, ЈП Завод за урбанизам Војводина,
 • мр Дејан Стојановић, ЈП Завод за урбанизам Ниш.

У склопу изложбе одржана су и три тематска предавања:

 • проф. др Борислав Стојков: Изазови градова на Косову и Метохији од 1991. до 1999. године,
 • мр Мирољуб Станковић: Планирање општина северне Метохије 90-тих година XX века – Пећ, Дечани, Исток и Клина,
 • проф. емеритус др Стеван Станковић.

Након свечаног отварања, учесници Изложбе присуствовали су заједничкој вечери коју су за сараднике обезбедили организатори и домаћини.

Дана 3. јуна 2022. године, као саставни део овог догађаја, организована је заједничка посета Пећкој  Патријаршији и манастиру Високи Дечани, са учешћем преко 40 заинтересованих особа.

 

ДРУГИ О ИЗЛОЖБИ

Видео извештаји:

Извештаји са отварања Изложбе:

 

Подели чланак: