УЧЕШЋЕ ПРЕДСТАВНИКА АСОЦИЈАЦИЈЕ НА XV КОНФЕРЕНЦИЈИ „КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ И УРБАНИЗАЦИЈА”

У петак 26. маја 2023. године у Дому „Никола Тесла” у Београду, одржана је XV Научно-стручна конференција са међународним учешћем KЛИМАТСKЕ ПРОМЕНЕ И УРБАНИЗАЦИЈА, у успешној организацији Удружења инжењера Београда.

На скупу су учествовали, и у оквиру прве тематске области ПРОПИСИ, ИЗРАДА И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНОВА, ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, ПРОБЛЕМИ И ПРОГНОЗЕ, презентовали рад под називом „Место и улога инвеститора/управљача објекта јавне намене у поступку израде урбанистичког пројекта за утврђивање јавног интереса – нека карактеристична решења”, представници Асоцијације просторних планера Србије, др Дејан С. Ђорђевић, председник АППС, др Зоран Радосављевић, председник Kомисије за законодавство АППС и Марко Милосављевић.

Након презентације рада уследила је занимљива и конструктивна дискусија, а што је потврдило актуелност и значај изабране теме.

Подели чланак: