УЧЕШЋЕ ПРЕДСТАВНИКА АСОЦИЈАЦИЈЕ НА ДРУГОЈ ТЕМАТСКОЈ РАДИОНИЦИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ОРГАНИЗАЦИЈЕ УН WОМЕН „СИГУРНОСТ ЖЕНА И ДЕВОЈЧИЦА У ЈАВНОМ ПРОСТОРУ“

У петак 09.06.2023. године, одржана је друга од пет радионица у оквиру пројекта организације UN Women под називом „Сигурност жена и девојчица у јавном простору“, вођена од стране експертског тима Института за архитектуру и урбанизам Србије. Тема друге радионице била је „Имплементација тематских мера у постојећу методологију и процедуре урбанистичког планирања“, а првенствено је била намењена експертима из области урбанистичког и просторног планирања. Асоцијација просторних планера Србије узела је учешће у другој по реду радионици, делегирајући чланове Милицу Ристовић и Марка Милосављевића као представнике.

Како је прва радионица представљала увод у наредне кораке, на другој радионици фокус је био на анализи четири типски различите урбане средине: дела општине Врачар, блока 70 на Новом Београду, дела насеља Калуђерица и парка ,,Ушће“. Подељени у групе, уз менторски рад чланова тима Института за архитектуру и урбанизам Србије који чине др Јасна Петрић, др Марија Христов, др Наташа Чолић и др Наташа Даниловић Христовић (руководилац експертског тима), учесници су сагледавали стање на локацијама и предлагали мере за побољшање услова безбедности девојчица и жена.

Пројекат „Сигурност жена и девојчица у јавном простору“ покренула је организација UN Women у сарадњи са Координационим телом за родну равноправност Републике Србије и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, док је експертски тим Института за архитектуру и урбанизам Србије ангажован на организацији и вођењу дела пројекта. Пројекат је подржан од стране Амбасаде Уједињеног Краљевства у Београду. Главни циљ пројекта јесте унапређење рада националних и локалних институција и других актера у борби против насиља према женама и девојчицама у свим сферама приватног и јавног живота, као и примена међународних алата и пракси у овој области.

Предстојеће две радионице које ће бити одржане 16.06.2023. и 23.06.2023. намењене су превасходно експертима у области бриге о простору, његовог одржавања и комуналног опремања, као и доносиоце одлука. Теме и термини одржавања радионица су следећи:

16.06.2023. (9.00h -13.30h)

Мере за побољшање услова акоришћења јавних простора са аспекта безбедности жена и девојчица

23.06.2023. (9.00h-13.00h)

Формирање законског оквира на националном нивоу за превенцију насиља над женамам и девојчицама у јавном простору

08.09.2023. (9.00h-13.00h)

Завршна радионица, разматрање закључака, додела сертификата учесницима

Место одржавања: Урбанистички завод Београда, Булевар деспота Стефана бр. 56, Београд 

Подели чланак: