УЧЕШЋЕ ПРЕДСТАВНИКА АСОЦИЈАЦИЈЕ НА ПРВОЈ ТЕМАТСКОЈ РАДИОНИЦИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ОРГАНИЗАЦИЈЕ УН WОМЕН „СИГУРНОСТ ЖЕНА И ДЕВОЈЧИЦА У ЈАВНОМ ПРОСТОРУ“

У оквиру пројекта организације UN Women под називом „Сигурност жена и девојчица у јавном простору“, одржана је прва од предвиђених пет тематских радионица вођених од стране експертског тима Института за архитектуру и урбанизам Србије.

Пројекат је покренула организација UN Women у сарадњи са Координационим телом за родну равноправност Републике Србије и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, док је експертски тим Института за архитектуру и урбанизам Србије ангажован на организацији и вођењу дела пројекта. Пројекат је подржан од стране Амбасаде Уједињеног Краљевства у Београду.

Главни циљ пројекта јесте унапређење рада националних и локалних институција и других актера у борби против насиља према женама и девојчицама у свим сферама приватног и јавног живота, као и примена међународних алата и пракси у овој области. У оквиру пројекта спроводи се сет различитих активности са циљем унапређења и заштите жена и девојчица међу којима су: национално истраживање о степену безбедности жена и девојчица у јавном простору, развој алата за процену безбедности жена којима би се утврдиле потреба и изазови са којима се жене и девојчице сусрећу у јавном простору, а затим и подршка јединицама локалне самоуправе и женским организацијама у дефинисању и спровођењу конкретних мера у тој области, као и пружање подршке сигурним кућама за жртве насиља у породици са циљем да се унапреде њихова доступност, рад и капацитети за делотворно пружање услуга свим жртвама изложеним насиљу.

Учешће на првој, уводној тематској радионици одржаној 31.05.2023. године узела је и Асоцијација просторних планера Србије са делегираним члановима Милицом Ристовић и Марком Милосављевићем као представницима. Након обраћања и поздравних речи помоћника Министра Ђорђа Милића испред Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Stephanie Shillinglaw, директорке програма Британске амбасаде у Београду и Тијане Милошевић испред организације UN Women, уследио је уводни део за саме тематске радионице. Поред упознавања са експертским тимом Института за архитектуру и урбанизам Србије који чине др Јасна Петрић, др Марија Христов, др Наташа Чолић и др Наташа Даниловић Христовић (руководилац експертског тима), представљен је сам пројекат, његови циљеви, као и резултати неких активности које су у претходном периоду спроведене у оквиру пројекта. Представљени су такође и програм планираних радионица, план предвиђених активности и очекивани резултати и исходи, како ове фазе, тако и пројекта у целини. Након уводног дела, уследило је предавање др Наташе Даниловић Христић, вишег научног сарадника Института за архитектуру и урбанизам Србије о важности и значају безбедносних питања, безбедносне свести у друштву и осећаја безбедности са акцентом на безбедност жена и девојчица као предмет истраживања и потребу за оснаживањем у овој области.

Како је прва радионица представљала увод у наредне кораке, у закључцима су представљена нека од питања која ће бити предмет предстојећих активности на наредним тематским радионицама, предложене су мере, степен примењљивости у локалним урбаним срединама и однос према теми са становишта различитих струка и позиција.

Асоцијација просторних планера Србије узеће учешће и у предстојећим тематским радионицама, са акцентом на радионице креиране за експерте у области урбанизма и просторног планирања. Теме и термини одржавања радионица су следећи:

09.06.2023. (9.00h -13.30h)

Имплементација тематских мера у постојећу методологију и процедуре урбанистичког планирања

16.06.2023. (9.00h-13.30h)

Мере за побољшање услова коришћења јавних простора са аспекта безбедности жена и девојчица

23.06.2023. (9.00h-13.00h)

Формирање законског оквира на националном нивоу за превенцију насиља над женамам и девојчицама у јавном простору

08.09.2023. (9.00h-13.00h)

Завршна радионица, разматрање закључака, додела сертификата учесницима

Место одржавања: Урбанистички завод Београда, Булевар деспота Стефана бр. 56, Београд

Подели чланак: